Tạo Radio Button đơn giản với React Native

Tram Ho

Hi, xin chào cả nhà, đây là bài viết đầu tiên của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo Custom Radio button đơn giản trong React Native mà không cần sử dụng thư viện nào cả.
hình ảnh đây ạ

đây là code ạ

ở phần styles. mình tạo 2 styles cho button và 2 styles cho text, buttonSelect và buttonNonSelect, buttonTextSelect và buttonTextNonSelect

Trong phần mình tạo 1 biến chứa giá trị, ví dụ như gender để chứa giá trị của radio button gender

Trong phần return, mình tạo 2 nút, thay đổi kiểu khi người dùng click vào

Như vậy khi người dùng chọn “nam”, button nào được chọn sẽ thay đổi kiểu, và giá trị của biến gender cũng thay đổi theo

Chỉ có vậy thôi ạ. Đây là bài viết đầu tiên của em. mong các anh chị chém nhẹ tay thôi ạ

full code

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo