Tạo mã QR Code với gem rqrcode trong Ruby on Rails

Tram Ho

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn tạo mã QR Code một cách rất đơn giản với gem rqrcode

1, Cài đặt gem

Giống như mọi cách cài đặt gem khác thêm vào Gemfile:

gem 'rqrcode'

hoặc cài đặt bằng câu lệnh

gem install rqrcode

Tiếp theo thêm vào file config/application.rb:

require ‘rqrcode’

2, Tạo mã QR Code

Mình sẽ tạo một mã QR Code là đường link dẫn đến trang github

Ví dụ:

Câu lệnh RQRCode::QRCode.new(“http://github.com/“) sẽ tạo ra một mã QR Code với nội dung là đường dẫn tới trang github.
Mình sẽ thử hiển thị mã QRCode này

Nhìn nó trông không giống mã QR Code mà là một chuỗi string @@, mình thử inspect element

Trông nó khá giống với một mã QR Code nếu như thay những dấu ‘x’ bằng ô vuông nhỏ màu đen

Với hàm as_svg sẽ giúp chuyển mã QR Code kia thành định dang svg và có thể sử dụng được, hàm as_svg đi kèm với 1 số option như là:

  • offset: độ rông đương bao bên ngoài cho mã QR Code
  • color: màu cho mã QR Code
  • module_size: độ lớn cho mỗi ô vuông có màu trong mã QR Code

Mình sẽ show thử <%= @svg %>

Điều này là do hàm as_svg sẽ tạo ra SVG nhưng dưới định dạng string, để hiển thị ảnh svg thì chỉ cần sử dụng <%= @svg.html_safe %>

Giờ thì chúng ta đã có 1 mã QR Code hoàn chỉnh

Ngoài tạo mã QR Code dưới định dang SVG, gem rqrcode còn có thể tạo QR Code dưới định dạng PNG

Ví dụ:

Hàm as_png sẽ tạo 1 ChunkyPNG::Image và để sử dụng được thì trong view thì chỉ cần như sau: <img src="<%= @png.to_data_url %>" />

Và Kết quả cũng cho 1 mã QR Code giống với như sử dụng as_svg nhưng với định dạng PNG

Tài Liệu Tham Khảo

https://github.com/whomwah/rqrcode

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo