Tăng hiệu quả sử dụng Git với Aliases

Tram Ho

Khi làm việc với Git CLI, chúng ta thường gõ rất nhiều lệnh dài dòng và lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, Git có hỗ trợ Alias nên nó rất hữu ích và tiết kiệm thời gian gõ giúp chúng ta tăng năng suất cũng như hiệu quả công việc.

Git Alias là gì ?

alias (noun): bí danh, tên hiệu, biệt hiệu.

Về cơ bản Git Alias cung cấp khả năng lưu một lệnh với một tên khác (có thể ngắn hơn hay dài hơn)

Cách thêm Git Alias

Có 2 cách để thêm:

1/ Thêm vào file git config:
git config --global --edit

2/ Sử dụng Git CLI:
git config --global alias.co checkout

Sử dụng Git Alias như thế nào ?

Sau khi chạy một trong 2 lệnh ở trên, bây giờ chúng ta có thể sử dụng Git Alias cho lệnh checkout.
Thay vì gõ git checkout thì lúc này chỉ cần gõ git co.

Tham số với lệnh vẫn sử dụng như bình thường, ví dụ để tạo một nhánh mới thì sẽ là:
git co -b new-branch

Danh sách các alias thường dùng:

Trên đây là cách sử dụng Git Alias mình vừa học được, qua quá trình sử dụng thì mình thấy khá hiệu quá. Hy vọng nó cũng hữu ích với bạn.

Nguồn nè: https://towardsdev.com/speed-up-your-git-workflow-with-aliases-2d9e69ff5535

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo