Tận dụng tối đa tính năng Xcode Preview của SwiftUI.

Tram Ho

 • Dựa theo yêu cầu của đa số developer mà chức năng Preview của SwiftUI đã được giới thiệu trong Xcode 11 , cung cấp một cách mới để xây dựng UI dễ sử dụng, hiệu quả hơn.

 • Trong bài viết này này chúng ta hãy cùng nghiên cứu một vài kỹ thuật, mô hình và cách triển khai UI dựa trên tính năng này.

1/ Screens, components, and interactivity:

 • Khi xây dựng một UI cụ thể để tiện lợi cho việc phân tách các chế độ view khác nhau của chúng ta có hai thành phần chính – screen và các compenent. Mỗi loại đểu có thể chứa nhiều thành phần con và có thể tái sử dụng.

 • Chúng ta sử dụng SwiftUI để build component có thể tái sử dụng như sau:

 • Để khởi động Preview mode chúng ta phải xác định loại thành phần phù hợp với protocol PreviewProvider:

Điều thú vị là hệ thống xem trước Xcode, sử dụng cùng một API giống như DSL mà SwiftUI sử dụng, nó mang lại cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh và tính linh hoạt khi nói đến cách chúng tôi thiết lập các bản xem trước khác nhau trong cơ sở mã của mình.

Tuy nhiên, việc triển khai ReminderRow ở trên hiện tại khá đơn giản và chỉ dựa vào dữ liệu chỉ đọc có thể dễ dàng chuyển vào trình khởi tạo của nó – nhưng nếu nó cần tương tác nhiều hơn một chút thì sao? Ví dụ: hãy để Lừa nói rằng chúng tôi muốn thêm Chuyển đổi vào hàng của mình, để cho phép người dùng của chúng tôi dễ dàng đánh dấu một lời nhắc đã cho là đã hoàn thành:

 • Chúng ta sử dụng Binding để thiết lập kết nối 2 chiều giữa ReminderRow và bất kỳ thành phần chứa nó. Sử dụng API .constant cho phép chúng ta pass qua một giá trị không đổi :

 • Các binding có những quy chuẩn khá nghiêm ngặt và thường ngăn chúng ta tương tác với UI người dùng khi chúng ta Preview.

 • Cách để khắc phục vấn đề đó là thay vào API Binding để tạo các Preview:

 • Với điều trên chúng ta có thể quay lại triển khai ReminderRowPreview làm cho nó tương tác hoàn toàn bằng cách thay thế .constant bằng .mock:

2/Specific environments:

 • Tiếp theo chúng ta hãy xem cách sửa đổi một component cho phép chúng ta preview cách thức hoạt động của nó trong các điều kiện mô phỏng khác nhau.

 • Hãy để sử dụng .colorScheme tích hợp để xem trước ReminderRow sẽ trông như thế nào khi được hiển thị trên một device mà chạy ở chế độ darkmode :

 • Có hai cách chính để giải quyết vấn đề trên, một cách là nhúng component ReminderRow vào một container chẳng hạn như NavigationView trước khi preview. Đồng thời ẩn thanh điều hướng container thì component của chúng ta vẫn sẽ được hiển thị bằng cách sử dụng cùng layout như trước:

 • Một cách khác không liên quan đến việc thêm vào navigation stack sẽ là cung cấp cho compenent của chúng ta một background color rõ ràng .Nếu chúng ta sử dụng API systemBackground trên UIColor thì chúng ta có thể mô phỏng compennet:

 • Tuy nhiên với bảng màu mà bản preview của chúng ta được hiển thị bằng cách sử dụng một trong nhiều enviroment paramater khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng:

3/Group, iterations, and convenience APIs:

 • Giống như các chế độ xem SwiftUI nhiều chế độ preview có thể được nhóm vào một vùng API group. Trong tính năng preview Xcode, các group như vậy được xử lý theo cách đặc biệt vì hệ thống sẽ tạo một bản preview riêng cho từng thành phần trong group cho phép chúng ta dễ dàng preview nhiều màn hình cùng lúc.

 • Cách thức chúng ta có thể nhanh chóng preview ReminderRow sẽ như thế nào khi được hiển thị ở cả chế độ lightdark bằng cách sử dụng một PreviewProvider duy nhất:

 • Chúng ta sẽ cần một vài extension giúp chúng ta gắn nhãn cho mỗi bản preview mà chúng ta sẽ tạo ra. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ kết hợp từng ColorScheme c với các giá trị ContentSizeC Category nhỏ nhất và lớn nhất:

 • Tiếp theo hãy cho extension ForEachbằng cách sử dụng SwiftUI, ForEach với các raw value.

 • Chúng ta có thể bắt đầu xây dựng các bảncustom để tạo nhiều bản preview. Tạo một component để preivew các thành phần riêng lẻ bằng cách bật chế độ xemColorScheme ContentSizeC Category chúng ta đã xác định ở trên và thiết lập từng bảnpreview tương ứng:

 • Hãy tạo một API extension cho phép chúng ta dễ dàng tạo bản preview component cho bất kỳ chế độ nào:

 • Bây giờ chúng ta có thể quay lại ReminderRowPreview và tạo ra 4 bảnpreiview khác nhau bằng cách gọi API previewAsComponent mới:

 • Chúng ta có được cái nhìn toàn diện hơn về UI của mình, đặc biệt nếu chúng tacũng kết hợp danh sách các thiết bị đó với tất cả các olorScheme:

4/Previews are not just for SwiftUI views

 • Cuối cùng chúng ta hãy xem cách có thể sử dụng tính năng Xcode preview miễn phí để lặp lại các chế độ xem không được xây dựng bằng SwiftUI mà sử dụng UIKit, Core Animation hoặc AppKit.

 • Tạo các loại cầu nối cụ thể cho các chế độ xem riêng hoặc các controller :

 • Hãy tạo ra một bản extension nữa cho phép bất kỳ UIViewController nào cũng dễ dàng được chuyển thành bản preview SwiftUI như sau:

 • Giờ đây chúng ta có thể dễ dàng làm cho bất kỳ controller xem nào tương thích với Xcode preview. Tất cả những gì chúng ta phải làm là tạo một PreviewProvider gọi phương thức asPreview mới của chúng ta trên trình điều khiển xem mà chúng ta muốn xem trước:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo