Tấn công Cross-Site Scripting (XSS): Chúng là gì và làm thế nào để ngăn chặn chúng

Tram Ho

Các cuộc tấn công Cross-Site Scripting (XSS) là một loại lỗ hổng bảo mật ứng dụng web cho phép kẻ tấn công đưa mã độc vào các trang web được người dùng khác xem. Điều này có thể dẫn đến việc đánh cắp thông tin nhạy cảm, chiếm đoạt tài khoản người dùng và các hậu quả có hại khác.

Các cuộc tấn công XSS thường được thực hiện bằng cách tiêm mã độc vào một trang web, sau đó được thực thi bởi trình duyệt web của người dùng. Điều này có thể được thực hiện thông qua nhiều phương tiện, chẳng hạn như các trường nhập trên trang web, phần nhận xét hoặc thậm chí thông qua URL.

Có hai kiểu tấn công XSS chính: Stored XSSReflected XSS.

Các cuộc tấn công XSS được lưu trữ xảy ra khi mã độc được lưu trữ ở phía máy chủ và sau đó được hiển thị cho mọi người dùng xem trang bị ảnh hưởng. Điều này có thể đặc biệt nguy hiểm vì nó có nghĩa là mọi người dùng xem trang đều có khả năng gặp rủi ro.

Mặt khác, các cuộc tấn công XSS được phản ánh xảy ra khi mã độc được phản ánh khỏi phía máy chủ và sau đó được thực thi bởi trình duyệt của người dùng. Kiểu tấn công này thường yêu cầu kẻ tấn công lừa người dùng nhấp vào liên kết có chứa mã độc.

Ngăn chặn các cuộc tấn công XSS yêu cầu kết hợp các biện pháp phía máy chủ và phía máy khách. Dưới đây là một số phương pháp hay nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công XSS:

1. Xác thực đầu vào của người dùng: Luôn xác thực mọi đầu vào của người dùng trước khi nó được xử lý hoặc lưu trữ ở phía máy chủ. Điều này có thể được thực hiện bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như xác thực danh sách trắng hoặc biểu thức chính quy.

2. Làm sạch đầu ra : Đảm bảo làm sạch mọi đầu vào của người dùng được xuất ra phía máy khách. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các thư viện như DOMPurify, làm sạch mã HTML và JavaScript để ngăn chặn các cuộc tấn công XSS.

3. Sử dụng cookie chỉ HTTP : Cookie chỉ HTTP ngăn JavaScript phía máy khách truy cập cookie, khiến kẻ tấn công khó chiếm đoạt phiên người dùng hơn.

4. Triển khai Chính sách bảo mật nội dung (CSP) : CSP là cơ chế bảo mật cho phép quản trị viên trang web chỉ định nguồn nội dung nào được phép tải trên trang web của họ. Điều này có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công XSS bằng cách không cho phép thực thi bất kỳ mã nào không bắt nguồn từ một nguồn đáng tin cậy.

5. Sử dụng tường lửa ứng dụng web (WAF) : WAF có thể được sử dụng để chặn các yêu cầu độc hại và ngăn chặn các cuộc tấn công XSS.

Đây là một ví dụ về cách một cuộc tấn công XSS có thể được thực hiện:

Giả sử có một trang web có phần bình luận. Người dùng có thể để lại nhận xét trên trang web, sau đó được hiển thị cho những người dùng khác truy cập trang web. Kẻ tấn công có thể sử dụng phần bình luận này để tiêm mã độc vào trang web.

Ví dụ: kẻ tấn công có thể để lại nhận xét chứa mã sau:

Mã này sẽ được hiển thị cho mọi người dùng truy cập trang và khi trình duyệt của người dùng thực thi mã, nó sẽ hiển thị một hộp cảnh báo với thông báo “XSS Attack!”.

Để ngăn chặn kiểu tấn công này, trang web phải xác thực và làm sạch mọi thông tin nhập của người dùng được hiển thị trên trang và triển khai các biện pháp bảo mật khác như CSP và WAF.

Tóm lại , các cuộc tấn công XSS là một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có thể dẫn đến việc đánh cắp thông tin nhạy cảm và các hậu quả có hại khác. Điều quan trọng đối với quản trị viên và nhà phát triển trang web là phải biết về kiểu tấn công này và triển khai các phương pháp hay nhất để ngăn chặn các cuộc tấn công XSS.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo