Tailwind CSS v2 có gì mới?

Tram Ho

I. Lời mở đầu

Tailwindcss – một utility-first CSS framework, đang dần trở nên phổ biến trong giới lập trình frontend với 34.7k star trên github và gần 2k fork contribute. Có thể thấy Tailwindcss đang dần hoàn thiện để tiếp nối sức ảnh hưởng của bootstrap trong thời điểm hiện tại.

Trải qua quá trình phát triển cũng như release nhiều phiên bản, Tailwindcss cho ra mắt v2, đã cải thiện đáng kể nào là placeholder styling, screenreader visibility, CSS grid, transitions, transforms, animations, layout utilities, integrated tree-shaking, gradients, … và nhiều tiện ích khá “ngon” cho Frontend Developer.

II. Nội dung chính

1. Tailwindcss cung cấp bảng mã màu mới

 • Nếu như ở v1: https://v1.tailwindcss.com/docs/customizing-colors Tailwindcss chỉ có 10 màu chính thì ở v2 con số đã lên đến 22 màu chính với 10 sắc thái mỗi màu nâng tổng số các màu sắc lên con số 220.
 • Tailwindcss cấu hình sẵn cho ta 8 màu cơ bản, bạn có thể import tailwindcss/colors và sử dụng. Khi nào cần thì ta import trong tailwind.config.js nhé

2. Dark mode

Như các bạn có thể thấy hầu hết các trang web hiện nay đều sử dụng 2 theme chính là Dark mode and Light mode. Có thể kể đến như: Facebook, Github, Viblo, …
Ta chỉ cần khai báo trong tailwind config:

3. Mở rộng 2XL breakpoint

Để hỗ trợ responsive ở những màn hình rộng hơn, cụ thể thì Tailwindcss trong config mặc định:

và sau đó sử dụng:

Cá nhân mình ngay từ v1.9 thì bạn hoàn toàn có thể customize độ lớn của màn hình responsive rồi :v nên sự thay đổi này không có gì đặc biệt lắm.

4. Những tiện ích mới cho outline ring

 • Ring cung cấp một solid box-shadow cho thẻ, ví dụ khi bạn muốn focus vào 1 button và nó sẽ có thêm 1 solid box-shadow thì bạn thêm như sau:

 • Bạn có thể thêm các hiệu ứng với ring-offset-{width}

 • Viêc sử dụng ring cũng có thể kết hợp với shadow:

5. Utility-friendly form styles

TailwindCss cung cấp thêm 1 plugin cho forms được khai báo tại @tailwindcss/forms

6. Mặc định line-heights theo font-size

Khi khai báo font-size thì sẽ khai báo line-heights kèm theo luôn.

Chính vì thế khi ta sử dụng font-size base thì thẻ sẽ nhận line-height là 1.5rem. Ví dụ:

Ngoài ra, thuộc tính leading (line-height) khi được viết cùng font-size sẽ ghi đè line-height của thẻ.

7. Mở rộng spacing, typography, and opacity

 • Thêm bắt đầu từ các giá trị 0.5, 1.5, 2.5, và 3.5 cho các khoảng trống khi chúng ta sử dụng padding, margin, …

 • Và kết thúc bởi các giá trị 72, 80, và 96:

 • Thêm thuộc tính inset để căn vị trí (top/right/bottom/left):

 • Fontsize mở rộng thêm các thuộc tính 7xl, 8xl, and 9xl:

 • Opacity mở rộng từ 0 đến 100:

8. Sử dụng @apply với mọi thứ

Bạn có thể sử dụng @apply để inline các class utility cho các thẻ:

9. Thêm tiện ích mới cho text overflow

 • Thêm overflow-ellipsis and overflow-clip

10. Mở rộng variants

Ở phiên bản trước, muốn sử dụng thuộc tính focus-visible cho backgroundColor thì phải liệt kê trong config tất cả các thuộc tính kiểu như:

Còn với TailwindCss v2:

11. Khai báo group-hover and focus-within

group-hover and focus-within được bật mặc định:

12. Đăng ký transition duration and easing curve

Trước đây khi thêm một transition bạn phải thêm 3 classes:

Còn bây giờ bạn hãy đăng ký các effect trong config

Ta sử dụng:

Và đương nhiên ta cũng có thể ghi đè thuộc tính nếu viết kiểu cũ:

13. Không còn tương thích với IE11

Bạn nên cân nhắc sử dụng nếu dự án của mình có sử dụng IE11 nhé.

III. Tạm kết

TailwindCss v2 đã cải thiện khá nhiều tiện ích, còn các bạn thấy sao. Riêng mình thì vẫn đang chờ đợi một sự đột phá nữa từ Tailwind.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo