Tại sao Ubuntu dự định thay thế các gói Linux truyền thống?

Ngoc Huynh

Ubuntu sẽ đi theo hướng tạo ra các Snappy độc lập, thông minh hơn thay vì phụ thuộc vào các gói Deb và apt-get.

Các gói Linux truyền thống làm việc như thế nào

Để có thể hiểu được những gì sẽ thay đổi, thì chúng ta phải biết được các trình Package Manager hiện có làm việc như thế nào.

Giống như Debian, hiện tại Ubuntu sử dụng các gói .deb. Về cơ bản các gói này lưu trữ các tệp tin mà trình Package Manager của bạn trích xuất vào hệ thống, thỉnh thoảng còn có thêm script cấu hình. Các tệp tin nằm ở các thư mục system-wide trên ổ đĩa cứng của bạn. Các library đi vào thư mục system-wide, có thể thực thi được thư mục system-wide binary, và các resource khác đi vào các thư mục system-wide khác.

Các gói thường xuyên phụ thuộc vào các gói khác. Một gói có chứa một danh sách các gói phụ mà phụ thuộc vào, và các gói đó phải được cài đặt các gói phụ thuộc vào. Các trình package manager hiện đại như apt-get quen với sự tự động này. Khi bạn cài đặt một ứng dụng như trình chỉnh sửa hình ảnh GIMP trên hệ thống Linux, thì trình Package Manager tự động tải về các gói cần thiết khác và đảm bảo là bạn đã cài đặt đúng các phiên bản. Mọi thứ đều được cài đặt system-wide, và các gói không thể ảnh hưởng đến nhau.

Các gói Snappy có sự khác biệt như thế nào

Hiện tại hệ thống Snappy của Ubuntu được sử dụng cho các server đám mây và các thiết bị thông minh, và Snappy Ubuntu Core đã được ra mắt gần đây trong phiên bản Ubuntu 15.04.

Snappy làm việc khác hơn. Các ứng dụng thì không còn được cài đặt system-wide nữa. Hệ điều hành Ubuntu cơ sở đảm bảo sự an toàn được tách biệt khỏi các ứng dụng mà bạn sẽ cài đặt sau này. Cả hệ thống cơ sở và các gói Snappy sẽ là những hình ảnh dưới dạng chỉ để đọc.

Các ứng dụng đó được cài đặt vào các thư mục khác nhau và được tách biệt nhau qua hệ thống AppArmor dựa trên Linux kernel. Các gói Snappy có thể bao gồm tất cả các library và tệp tin cần thiết. Hiện tại Ubuntu đang có sự hỗ trợ “chống trùng lặp”, điều này có nghĩa là các bản sao của các tệp tin trùng lặp sẽ không được lưu lại – nếu hai gói Snappy có library tương tự nhau, thì chỉ có một library được lưu trữ.

Snappy cũng mang đến các bản cập nhật transaction (giao tác) “thảnh thơi”. Một bản cập nhật có thể không bao giờ gặp bất cứ lỗi gì, vì một gói lắp đặt có thể xảy ra lỗi và cài đặt đó sẽ không hoàn thiện với các gói Linux đặc thù. Trước khi một gói được cập nhật, thì dữ liệu của bạn sẽ được sao chép lại – nếu cập nhật thất bại, thì mọi thứ sẽ trở lại ban đầu. Bạn cũng có thể dễ dàng khôi khục lại trạng thái ban đầu về gói trước đó vào bất cứ lúc nào.

Snappy cũng hỗ trợ các bản cập nhật “delta”, điều này có nghĩa là chỉ một có chút thay đổi về package cần được tải về và cài đặt. Hệ thống Ubuntu Core cũng có thể được cập nhật với Snappy, nghĩa là các bản cập nhật đáng tin cậy hơn, nhanh hơn cũng có thể phù hợp với hệ điều hành lõi (core operating system).

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.pcworld.com/