Tại sao sử dụng www?

Diem Do

Trang này dự định dành cho những quản trị web, người đang tìm kiếm những thông tin về việc có hay không việc sử dụng www trong chuỗi URL trang web tiêu chuẩn của họ.

 

Đầu tiên, một chút về thuật ngữ. Tên miền mà không có www thì thường là những tên miền trơ trụi và tôi sẽ đề cập đến nó ở đây.

 

Tại sao tôi nên sử dụng www?

 

Bạn nên sử dụng www bởi vì hôm nay tôi có một trang web nhỏ, và ngày mai bạn muốn một trang web lớn hơn. Thật sự lớn.

 

Những lý do kĩ thuật sử dụng www, chủ yếu là áp dụng cho các trang web lớn nhất  mà nhận được hàng triệu (hay nhiều hơn) lượt truy cập mỗi ngày, các trang web với số lượng lớn các dịch vụ thông qua các tên miền phụ và hầu như với bất kỳ trang web nào đặt host trên “nền điện toán đám mây” bởi nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng.

 

Heroku, Ví dụ như sự khuyến cáo mạnh mẽ chống lại việc sử dụng tên miền trơ trụi. Khi sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp như Heroku hay Akamai để lưu trữ trang web của bạn, nhà cung cấp muốn có thể cập nhật bảng DNS trong trường hợp cần để chuyển hướng truy cập từ máy chủ yếu ớt sang một máy chủ mạnh mẽ hơn. Đây là việc thiết lập việc sử dụng các bản ghi DNS CNAME,  tên miền trơ trụi không thể có bản ghi CNAME. Đây chỉ là một vấn đề mà nếu trang web của bạn đủ lớn để yêu cầu lưu trữ dự phòng cao như một dịch vụ.  Nhưng ai không muốn trang web của họ đạt được sự rộng lớn?  Để không sử dụng www, bạn sẽ phải chạy máy chủ của chính bạn và bạn sẽ không thể dùng  như những dịch vụ đến mức tối đa.

 

Lý do khác là phải làm với cookie. Một sự tối ưu hóa trang web phổ biến là để phục vụ nội dung tĩnh từ một tên miền phụ, chẳng hạn static.example.com. Nếu bạn dùng www, sau đó thì không có vấn đề gì, cookie của trang web của bạn sẽ không được gởi  đến những tên miền phụ tĩnh (nếu bạn không thiết lập chúng một cách rõ ràng để thực hiện như thế ). Nếu bạn sử dụng tên miền trơ trụi , cookie gởi đi đến tất cả các tên miền phụ ( bởi các trình duyệt gần đây thực thi RFC 6265), làm chậm xuống việc truy cập đến nội dung tĩnh, và có thể gây ra bộ nhớ đệm để không làm việc  đúng cách. Chỉ có cách để lấy những thông tin xung quanh những vấn đề này, và giữ những tên miền trơ trụi là để mua tên miền thứ hai chỉ dành cho những nội dung tĩnh. Ví dụ,  Twitter, mà không sử dụng www, đã phải mua những tên miền mới chỉ dành cho những nội dung tĩnh. Dĩ nhiên, nếu bạn chia  sẻ rõ ràng cookie của bạn thông qua những tên miền phụ trang web của bạn (Google sẽ thực hiện điều này), sau đó bạn cũng sẽ phải mua một tên miền mới trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

 

Nói về cookie, nếu bạn quyết định sử dụng tên miền trơ trụi, nhưng muốn đặt những dịch vụ trên tên miền phụ  và chia sẻ cookie giữa chúng, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra nó không hoạt động đúng trong tất cả các trường hợp nếu bạn không có tên miền phụ thiết lập cookie- và sau đó không làm việc với các tên miền trơ trụi. Sự sửa chữa những điều này để sử dụng Cookie RFC 6265 (trước đây là RFC 2965 ), có thể chia sẻ giữa những tên miền trơ trụi và tên miền  phụ, nhưng vẫn có một gói ứng dụng web  phổ biến không thực thi RFC 2965 một cách thích đáng hoặc tất cả các gói ứng dụng đó, hãy để lại một mình RFC 6265. 

 

 

Bạn có thể va chạm với bất kỳ vấn đề nào hôm nay, nhưng như sự phát triển của trang web , cuối cùng bạn sẽ làm được. Việc sử dụng www hôm nay và trong tương lai sẽ giúp bạn chuẩn bị nhiều hơn để xử lý những thử thách  của một quá trình phát triển của một trang web ngoài một máy chủ duy nhất. Có thể hoàn thành mà không sử dụng www trong mọi hoàn cảnh, nhưng dễ dàng hơn nhiều với việc sử dụng www.

 

 

Tôi có nên chuyển từ không-www đến www?

Vâng.

 

Sự chuyển hướng này đảm bảo cho những người ghé thăm đánh URL của bạn tiếp cận với bạn bằng cách kì hình thức nào mà họ sử dụng và cũng đảm bảo rằng những công cụ tìm kiếm sẽ chỉ rõ những URL tiêu chuẩn của bạn một cách đúng đắn. 

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : yes-www.org