Tại sao lại chọn ngày 256 của năm để tôn vinh các lập trình viên?

Ngoc Huynh

Năm nay Ngày Lập trình viên (Programmer’s Day) rơi vào ngày 12/9, tức là ngày 256 của năm. Ngày này bắt đầu xuất hiện từ Nga, đến nay nhiều nước trên thế giới đã chọn ngày thứ 256 của năm làm ngày tôn vinh các lập trình viên. Có nhiều cách khác nhau để chúc mừng ngày này chẳng hạn như: viết những lời tweet vui nhộn về ngày này, hoặc có thể gửi tin nhắn chúc mừng đến các lập trình viên….

Nhưng tại sao phải là ngày 256 của năm?

  • Vì 256 là số có giá trị lớn nhất mà 1 byte (hay 8 bits) thể hiện được trong hệ nhị phân. 
  • Số 256 và các bội số của nó rất thường được dùng trong lập trình. Số 256 trong hệ thập lục hay dùng trong lập trình là 100
  • Số 256 cũng là số lũy thừa bậc hai lớn nhất mà vẫn nhỏ hơn số 365 ngày.

Đúng là Ngày Lập trình viên cũng… hơi đau đầu thật.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.businessinsider.com/