Tại sao hầu hết các Scrum Master đều thất bại

Tram Ho

Nếu bạn đã thấy Scrum được giới thiệu tại một công ty, thì có lẽ bạn đã thấy điều này trước đây. Công ty đang bắt đầu với Scrum và Scrum Master đột nhiên cần thiết.

Công ty yêu cầu một Team, những người mà họ muốn trở thành một Scrum Master. Một thành viên dũng cảm của nhóm phát triển bước về phía trước và nói: ”Tôi sẽ làm điều đó”.

Có can đảm để nhặt chiếc găng tay lên là một chuyện, sẵn sàng nhận vai là một chuyện khác.

Thường thì người này không biết mình đang làm gì. Tốt nhất, Volunteer là một chuyến đi gập ghềnh. Tệ nhất, người này được định sẵn sẽ thất bại và hoàn toàn không chuẩn bị để thực hiện vai trò của Scrum Master.

Bây giờ hãy tưởng tượng nhóm phát triển may mắn khi có người đã bước đi trước và hiểu Scrum thực sự tốt. Liệu một Scrum Master mới có thể thiết lập cho sự thành công?

Một sự hiểu biết tuyệt vời về Scrum là không đủ

Hãy tưởng tượng bạn là một người chơi piano tuyệt vời. Điều này tự động làm cho bạn trở thành một giáo viên piano tuyệt vời hay không?

Tất nhiên là không. Chỉ vì bạn biết chơi Piano thực sự tốt, không có nghĩa là bạn có những kỹ năng mềm để dạy người khác chơi Piano.

Bây giờ hãy tưởng tượng bạn là một bậc thầy của Scrum. Bạn biết tất cả những gì cần biết về Scrum. Điều này có nghĩa là bạn là một Scrum Master tuyệt vời?

Điều đó là hoàn toàn không phải. Bạn cần có khả năng ảnh hưởng đến tất cả các Layer trong một tổ chức từ đồng nghiệp đến quản lý để họ hiểu Scrum. Đây là một trò chơi bóng hoàn toàn khác, trong đó chỉ cần hiểu Scrum thôi thì sẽ không làm được.

Vì lý do tương tự, các giáo sư giỏi nhất với nghiên cứu tuyệt vời nhất không phải lúc nào cũng là giáo viên giỏi nhất. Chỉ vì bạn hiểu điều gì đó thực sự tốt không có nghĩa là bạn có thể giúp người khác hiểu rõ về nó.

Vai trò của Scrum Master có hai phần quan trọng không kém:

 1. Hiểu về Scrum.

 2. Giúp người khác hiểu Scrum.

Phần thứ hai thường không được xem xét đầy đủ khi bổ nhiệm Scrum Master.

Là một Scrum Master tuyệt vời về tất cả về kỹ năng mềm

“For people to respond to you, you must respond to them, instead of reacting.”

#― Abhijit Naskar

Để thành công như một Scrum Master, bạn cần có những kỹ năng mềm tuyệt vời. Bạn cần phải là một bậc thầy về Leadership tình huống. Bạn cần phải có khả năng đọc căn phòng và điều chỉnh tư thế của bạn tùy thuộc vào khán giả và tình hình.

Một số quan điểm khác nhau của một Scrum Master tuyệt vời:

 • Coach – Huấn luyện viên

 • Mentor – Người cố vấn

 • Teacher – Giáo viên

 • Change agent – Tác nhân thay đổi

 • Facilitator – Người điều phối

Danh sách này chưa phải là đầy đủ. Có rất nhiều quan điểm bạn cần phải nắm bắt với tư cách là một Scrum Master (Xem phần đọc thêm dưới đây).

Một Scrum Master cần có tất cả các kỹ năng mềm của một người quản lý tuyệt vời, nhưng họ thường không có kinh nghiệm làm quản lý.

Người quản lý từ có thể để lại một ấn tượng khác nhau cho mỗi người, vì vậy cho phép tôi để giải thích một chút. Theo quan điểm của tôi, một người quản lý tuyệt vời là một “Servant Leader / người lãnh đạo đầy tớ”, người mà tạo ra một môi trường nơi mọi người có thể thành công. Họ không chỉ tập trung vào các kết quả và không bị ám ảnh bởi Micro-manage hoặc quy trình. Họ đặt ra một hướng đi và mở đường cho mọi người tìm ra cách tốt nhất để tiến về phía trước.

Không ai báo cáo cho Scrum Master, nhưng họ cần có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức. Điều này được gọi là “ảnh hưởng mà không có thẩm quyền”. Một Leadership không chức danh. Ảnh hưởng mà không có thẩm quyền có nghĩa là bạn cần hành động như một người thì thầm Scrum và khiến mọi người đi đúng hướng, vì thực ra là họ muốn tự mình làm điều này.

Đây chính xác là lý do tại sao hầu hết Scrum Master thất bại.

Thành viên của một Team phát triển thường được chọn và thuê vì lý do năng lực kỹ thuật và công nghệ chứ không cần phải có kỹ năng mềm của một nhà quản lý. Họ thường không bao giờ có bất kỳ kinh nghiệm như một người quản lý. Tôi đã làm việc tại nhiều công ty nơi mà Scrum Master mới không được đưa vào cùng các chương trình đào tạo kỹ năng mềm mà các nhà quản lý mới được đào tạo. Mặc dù các kỹ năng mềm cũng rất cần thiết cho vai trò của Scrum Master.

Vậy sự hiểu biết của bạn về Scrum có thực sự hạn chế khả năng của bạn với tư cách là một Scrum Master hay không?

Với tư cách là một Scrum Master, sự hiểu biết của bạn về Scrum sẽ trở thành không phải là vấn đề một cách nhanh chóng. Vấn đề trở thành làm thế nào để làm cho người khác hiểu Scrum tốt hơn và hỗ trợ tìm ra cách làm việc tốt hơn.

Các nhà phát triển cần hiểu kỹ thuật phần mềm. Product Owner cần hiểu quản lý sản phẩm. Scrum Master cần phải là bậc thầy trong Servant Leadership và Leadership tình huống.

Chuyển trọng tâm từ chỉ hiểu Scrum sang phát triển kỹ năng mềm của bạn

“Changing practices is one thing; changing minds is quite another” — Mike Cohn

Scrum Master là không chỉ về những gì bạn biết, mà còn về khả năng của mình để giúp đỡ những người khác ra để mang lại những điều tốt nhất trong bản thân mình với khuôn khổ Scrum làm nền tảng.

Khả năng của bạn để giúp đỡ người khác là cơ sở trong các kỹ năng mềm: Giao tiếp, Leadership tình huống và Servant Leadership.

Thông thường Scrum Master mới được chọn dựa trên kiến thức nhiều hơn là kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm cũng quan trọng không kém và nên được xem xét khi chọn Scrum Masters.

Đào tạo kỹ năng mềm là công việc khó khăn. Ngay cả khi bạn có được lý thuyết, bạn cần áp dụng nó mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Có rất nhiều khóa học ngoài kia giúp rèn luyện các kỹ năng mềm của bạn.

Dưới đây là một số ví dụ về các chủ đề sẽ giúp bạn trở thành một Scrum Master tốt hơn:

 • Conversational skills – Kỹ năng giao tiếp

 • Public speaking – Kỹ năng diễn thuyết trước công chúng

 • Group dynamics – Động lực nhóm

 • Giving and receiving feedback – Cho và nhận phản hồi

 • Motivational interviewing – Phỏng vấn tạo động lực

 • Leadership – Lãnh đạo

 • Coaching – Huấn luyện

 • Influencing – Ảnh hưởng

 • Assertiveness – Quyết đoán

 • Building psychological safety – Xây dựng tâm lý an toàn

Lần tới khi bạn nghĩ về những gì bạn có thể làm để trở nên tốt hơn với tư cách là một Scrum Master, thay vì tập trung vào kiến thức Scrum của bạn, hãy xem những gì bạn có thể cải thiện trong các kỹ năng mềm của mình. Nó thường có lợi ích hơn đầu tư vào kiến thức Scrum của bạn, vì khi như thế bạn đang đi trước người khác.

Thank you for reading. Vui lòng Share hoặc Follow nếu bạn thích bản dịch này và hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn! Hy vọng bạn cũng thích những bài dịch khác của tôi.

Source: Maarten Dalmijn

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo