Tại sao bạn không nên gọi Sprint Review là Sprint Demo

Tram Ho

Tôi thường nghe mọi người gọi Sprint Review là Sprint Demo.

Ted Mosby trong tôi ngay lập tức muốn gọi họ ra và sửa lại cho đúng.

Sprint Review không phải là một Sprint Demo! Nó có ý nghĩa nhiều hơn thế.

Gọi Sprint Demo là Sprint Demo, nó giống như gọi một bữa ăn chín món là một món khai vị. Một món khai vị bắt đầu bữa ăn, nhưng nó chỉ là một phần nhỏ của bữa ăn đầy đủ.

Nó có vẻ giống về mặt ngữ nghĩa, nhưng việc gọi cuộc họp là Sprint Demo khiến tất cả những người tham gia Sprint Review rơi vào tình trạng hiểu nhầm về mặt nhận thức.

Trong Sprint Review bạn Demo Increment mới nhất để nhận phản hồi từ toàn bộ Scrum Team và những Stakeholder chính. Cuộc họp không phải là về Demo, nó là về phản hồi!

Cuộc họp không phải là về Demo, nó là về phản hồi!

Trong Sprint Review, bạn nhận được phản hồi về giá trị mà bạn đã cung cấp. Toàn bộ Scrum Team cũng làm việc cùng với các Stakeholder quan trọng nhất để tìm ra điều có giá trị nhất để làm tiếp theo. Sprint Review đóng vai trò là đầu vào đáng giá cho Sprint Planning tiếp theo.

Các chủ đề được thảo luận tại Sprint Demo:

  • Đội ngũ phát triển cho thấy các công việc đã được hoàn thành.

Các chủ đề được thảo luận tại Sprint Review, bao gồm tất cả các chủ đề của Sprint Demo:

  • Việc hoàn thành của hạng mục Product Backlog. Product Owner thảo luận về hạng mục Product Backlog nào đã hoàn thành hay chưa.

  • Chia sẻ hành trình của Sprint đã hoàn thành. Nhóm phát triển chia sẻ những gì đã diễn ra tốt đẹp, gặp phải những thách thức gặp phải và cách giải quyết chúng.

  • Chỉ ra trạng thái của Product Backlog. Product Owner chỉ ra cho mọi người xem trạng thái hiện tại của Product Backlog Nếu có thể, ngày Devivery tiềm năng cũng có thể được thảo luận.

  • Quyết định cái mà sẽ làm tiếp theo. Toàn bộ Scrum Team và các Stakeholder chính cùng nhau cộng tác về những việc cần làm tiếp theo. Sprint Review cung cấp đầu vào đáng giá cho Sprint Planning tiếp theo.

  • Xem xét các thay đổi của sản phẩm hoặc là thị trường. Đánh giá về thị trường hoặc tiềm năng sử dụng sản phẩm có thể đã thay đổi, và điều này có thể ảnh hưởng đến những thứ có giá trị để làm tiếp theo.

  • Chỉ ra và thảo luận về các Release sắp tới. Đánh giá các mốc thời gian, ngân sách và khả năng tiềm tàng và thị trường cho các lần Release tiếp theo của sản phẩm.

Như bạn có thể thấy, có 6 chủ đề khác bạn có thể giải quyết trong Sprint Review, ngoài việc chỉ Demo những gì bạn đã xây dựng. Có rất nhiều điều để Sprint Review hơn chỉ là một Demo!

Lần tới đừng gọi nó là Sprint Demo, mà là Sprint Review. Để làm rõ những gì cuộc họp thực sự mục đích là về: Thông tin phản hồi.

Sprint Review là về việc nhận phản hồi từ các Stakeholder chính và hợp tác về những điều tốt nhất để làm tiếp theo.

Giúp mọi người, kể cả các Stakeholder chính, hiểu mục đích của cuộc họp. Bằng cách này, bạn có thể làm việc cùng nhau để tận dụng tối đa sự kiện Scrum và tăng giá trị bạn đang cung cấp.

Thank you for reading. Vui lòng Share hoặc Follow nếu bạn thích bản dịch này và hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn! Hy vọng bạn cũng thích những bài dịch khác của tôi.

Source: Maarten Dalmijn

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo