Tài liệu Swift 3 Functional Programming

Một trong những tài liệu được nghiên cứu chính thống mới nhất về ngôn ngữ Swift 3 đã ra đời. Swift 3 Functional Programming được chấp bút bởi tiến sĩ Fatih Nayebi với mục tiêu đơn giản hóa mô hình Functional Programming (FP) bằng cách hướng dẫn cách giải quyết các vấn đề lập trình mà các dev thường gặp.

Dù bạn hoàn toàn mới với FP và Swift hay đã có kinh nghiệm thì tài liệu này sẽ rèn luyện các kỹ năng thiết kế và phát triển các ứng dụng hữu ích, chất lượng cao, có thể mở rộng được. Quyển sách bắt đầu với các concepts về FP, các yếu tố cơ bản của Swift 3, chi tiết các concepts quan trọng như functions, closures, optionals, enumerations, immutability và generics kèm theo các ví dụ coding. Ngoài ra, quyển sách còn gồm các topics chuyên sâu như function composition, monads, functors, applicative functors, functional data structures, functional reactive programming (FRP), lập trình hướng protocol (POP), kết hợp lập trình hướng đối tượng (OOP) với mô hình functional programming (FP)…

Cuối cùng, tài liệu sẽ cung cấp ví dụ code của 1 app front-end được phát triển với các kĩ thuật trên và app back-end được phát triển với Swift

TẢI NGAY TẠI ĐÂY

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay