Tài liệu Pro Design Pattern in Swift

Qua 27 chương và 568 trang, tài liệu sẽ hướng dẫn các dev cách áp dụng những nguyên tắc thiết kế căn bản vào quá trình lập trình app iOS sử dụng Swift. Bạn sẽ tiếp cận được các tính năng nâng cao đến các phân tích chuyên sâu với cách tiếp cận thực tế của tác giả best-seller Adam Freeman. Nhờ đó các dev có thể tối đa hóa công năng của Swift để tăng giá trị cho app, đưa app của bạn đạt đến trình độ “thượng thừa”.

LINK TẢI TẠI ĐÂY

ide

Chia sẻ bài viết ngay