Tài liệu ObjC Functional Programming In Swift

Với những kĩ thuật liên quan đến lập trình hướng đối tượng mà phần lớn các lập trình Objective-C đã trở nên quen thuộc, các dev sẽ sở hữu một công cụ giá trị mới về lập trình là Tài liệu ObjC Functional Programming In Swift.

Bộ ba tác giả Chris Eidhof, Florian Kugler và Wouter Swierstra trình bày những concept cốt lõi của Functional Programming với Swift và các tận dụng chúng trong thế giới code thật sự, bắt đầu từ việc tiếp cận các tính năng mới của ngôn ngữ Swift như các chức năng bậc cao, generic, optionals, các kiểu liệt kê và mô hình kết hợp. Sau khi “tu luyện” thành công các tính năng mới này, các dev sẽ biết cách làm functional code hiệu quả nhờ vào việc giải quyết các vấn đề thực tế thông qua ví dụ được đưa ra trong các phần tiếp theo. Các ví dụ bao gồm: API bố cục và an toàn xung quanh Core Image, thư viện cho các biểu đồ xây dựng trên Core Graphics và một spreadsheet application nhỏ được tạo từ scratch

LINK TẢI TẠI ĐÂY

ide-techtalk

Chia sẻ bài viết ngay