Tài liệu Intermediate iOS 9 Programming with Swift

Với hơn 300 trang và 31 chương được biên soạn rõ ràng, chi tiết, quyển Intermediate iOS 9 Programming with Swift giúp bạn tiếp cận với APIs mới được giới thiệu trong iOS 8/9, bên cạnh việc tìm hiểu các tính năng mới của Swift và iOS 9.

Trong đó, mỗi chương sẽ đi sâu nghiên cứu 1 hoặc 2 code mẫu và các bài tập thực hành mang tính thực tiễn cao. Đặc biệt, các phiên bản mới nhất sẽ liên tục được cập nhật qua email mỗi khi Apple cho ra đời 1 phiên bản mới của Xcode.

cover-euro copy

 LINK TẢI NGAY TẠI ĐÂY
Chia sẻ bài viết ngay