SwiftUI: Cảnh báo, Trang hành động

Tram Ho

A container for an alert presentation.

Apple Documentation.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về alert trong SwiftUI:

  • Cách tạo cảnh báo

Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần một số kiến thức cơ bản về:

  • Cơ bản với Swift.
  • Xcode 11 trở lên

Alert

Sử dụng cờ để xác định xem alert có được hiển thị hay không.

Tại đây, bạn sẽ sử dụng một button để kích hoạt alert.

Với đoạn mã trên, khi nhấp vào nút, một cảnh báo sẽ bật lên. Bạn có thể tuỳ chỉnh tiêu đề, tin nhắn và nút. Hiện tại, chỉ có 1 nút được cấu hình.

Nếu bạn cần nhiều hơn một nút, bạn hoàn toàn có thể.

Action Sheet

Bạn sẽ sử dụng một cờ để xác định xem action sheet có được hiển thị hay không. Bạn tạo một biến bool để giữ trạng thái.

Tiếp theo, tạo một nút bên dưới. Và khi action sheet được kích hoạt, bạn thay đổi trạng thái của cờ thành true.

Tiếp, bạn khởi tạo action sheet như sau:

Thành quả sẽ như này:

Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết tới đây. Thanks!!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo