Swifton: Framework mới dựa theo Ruby on Rails dành cho Swift

Ngoc Huynh

Swift – ngôn ngữ lập trình mới của Apple sẽ có thêm một Web framework được tạo ra dựa theo Ruby on Rails MVC framework, có tên gọi là Swiftton.

Mã nguồn mở Swifton, chạy trên hệ điều hành Mac OS X và Linux, đang ở trong giai đoạn phát triển. Nhưng nó đang tạo ra nhiều sức hút, với hơn 1.200 lượt theo dõi trên GitHub trong vòng hai ngày kể từ khi ra mắt.

Swifton chia sẻ mẫu kiến trúc phần mềm MVC (model-view-controller) với Rails. Về khía cạnh Model của framework, Swifton là ORM-agnostic. “Swifton có lớp MemoryModel trên bộ nhớ đơn giản mà bạn có thể kế thừa và sử dụng cho các ứng dụng của bạn. Tương tự với Rails, Swifton đặc trưng lớp ApplicationController. Một controller trong Swifton kế thừa từ ApplicationController.

Về khía cạnh View, Swifton hỗ trợ các template giống như Mustache qua Stencil. Thành phần View được render cùng với method của controller là render(template_path,object). Với các lập trình viên có khả năng thay đổi cài đặt mặc định, thì các thành phần View được tải từ thư mục chứa thành phần View mặc định. “Hiện tại, các thành phần View đều không được lưu trên bộ nhớ đệm, do đó bạn không cần khởi động lại server hay tái biên dịch sau khi các thành phần View thay đổi,” theo trang GitGub.

Swifton được cấp giấy phép MIT, hỗ trợ JSON, và nhấn mạnh đến Currasow server, Swift Nest HTTP server. Framework này cũng có router của riêng mình, mặc dù các lập trình viên có thể sử dụng các router khác. Khi sử dụng Swifton đòi hỏi phải cài đặt phiên bản mới nhất của Swift từ website Swift.org hoặc swiftenv.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/