Swift và Objective C ai nhanh hơn ai

Từ khi Swift xuất hiện, có một vấn đề thường được lôi ra tranh cãi đó là Swift và ObjC cái nào nhanh hơn ?!?

Theo một số benmark thì Swift chạy chậm hơn, thông thường là ở các phép tính toán. Nhưng thật ra Swift đẻ ra không phải để đua tốc độ xử lý tính toán mà dành cho những thứ khác.

Trong video này chúng ta sẽ được làm sáng tỏ liệu Swift có nhanh như lời đồn hay không.

Techtalk via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay