[Swift 2] Phân biệt var và let

Var và Let trong Swift, nhìn thì dễ nhưng lại cũng không dễ lắm. Vì var và let còn đi với 2 khái niệm mutable và immutable.

Xu thế gần đây cho thấy chúng ta sẽ hạn chế thay đổi giá trị của biến (state change) mà thay vào đó mình tạo mới khi thay đổi và copy khi gán lại để đảm bảo state của ứng dụng sẽ không bị thay đổi một cách không mong muốn (đặc biệt là trong môi trường xử lý đa luồng).

Hy vọng qua clip này các bạn sẽ hiểu hơn về mutable và immuable, qua đó app chúng ta viết sẽ bớt bug hơn, an toán hơn ?

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay