[Swift 2] Làm ảo thuật với Custom Operator

Bạn có bao giờ nghĩ là sẽ viết được thế này trong Swift: “IDE Academy” * 6. Hay có bao giờ bạn tự hỏi tại sao trong Swift lại có những cách khai báo toán tử rất là lạ trong những Framework và Lib đang dùng.

Tất cả là vì do Swift cho phép chúng ta tùy biến các toán tử cũng như tạo mới chúng theo cách mà ta muốn. Thông qua video clip này mình cũng muốn giải thích tại sao Swift lại được các kỹ sư yêu chuộng và được đóng góp, phát triển nhanh tới như vậy.

Chia sẻ bài viết ngay