[Swift 2] Function và Closure

Function và Closure là 2 khái niệm mà chúng ta hay nhầm lẫn, vì trên cơ bản chúng cũng na ná như nhau. Trong clip này chúng ra sẽ tìm hiểu thêm về chúng qua đó sẽ không cần những sự nhầm lẫn trong tương lai nữa.

ITZone via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay