Swift 2.2 có gì hot

Vừa qua Apple đã chính thức release XCode 7.3 kèm theo Swift 2.2 với nhiều thay đổi về cú pháp và tính năng mới. Qua clip này mình muốn giúp các bạn tổng hợp các thay đổi trên để nhanh chóng cập nhật vào các dự án của mình.

Techtalk via IDE Academy

Chia sẻ bài viết ngay