SUSE Linux 12 Có Gì Mới?

Ngoc Huynh

SUSE 12 là một tập hợp rộng các Linux distribution (Bản phân phối Linux) đa dạng từ máy tính để bàn cho đến các doanh nghiệp. Chúng tôi đã kiểm tra một vài phiên bản và thấy rằng SUSE 12 hoàn toàn sẵn sàng để các doanh nghiệp sử dụng. Nhìn chung, SUSE 12 là một đối thủ đáng gờm của Red Had và Ubuntu ở thị trường Linux dành cho các doanh nghiệp.

SUSE Linux 12

Đã hơn năm năm kể từ khi SUSE ra mắt các phiên bản đầy đủ của nó, và có nhiều điều đã xảy ra với công ty trong khoảng thời gian ấy. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi thấy rằng SUSE Linux 12 đáng để cho chúng ta chờ đợi. SUSE 12 là một tập hợp rộng các bản distro của Linux đa dạng từ máy tính để bàn cho đến các doanh nghiệp. Chúng tôi đã kiểm tra một vài phiên bản và thấy rằng nó đã hoàn toàn sẵn sàng để các doanh nghiệp sử dụng. Nhìn chung, SUSE 12 là một đối thủ đáng gờm của Red Hat và Ubuntu ở thị trường Linux dành cho doanh nghiệp.

Có nhiều sự hiệu chỉnh

Kể từ lần xem lại cuối cùng, thì danh sách các hiệu chỉnh đã được mở rộng. Hiện tại các hiệu chỉnh gồm có SUSE Linux Enterprise Server, Server for IBM System z, Server dành cho BM Power, Server dành cho các ứng dụng SAP, Server dành cho High Performance Computing, Server với hỗ trợ được mở rộng, và Server dành cho Point of Sale. Ngoài ra, cũng có các hiệu chỉnh dành cho phiên bản desktop.

Hệ sinh thái dồi dào hơn

Các hiệu chỉnh dành cho server có thể được kết hợp với các lựa chọn như SLE High Availability Extension (không bắt buộc Geo Clustering), Enterprise Real Time Extension, VM Driver Packs, Microsoft System Center Management Pack, và/hoặc Workstation Extension.

Có thêm các kết nối đám mây

Lần lượt, hầu hết các phiên bản của SUSE 12 có thể được kết nối trực tiếp qua OpenStack đến VMware ESXi, và được quản lý qua SUSE Cloud và với SUSE Manager, với các phần tải dữ liệu từ SUSE Studio, có lẽ được triển khai với SUSE Enterprise dành cho Amazon EC2 (và các tương thích) và/hoặc SUSE Linux Enterprise Server dành cho Windows Azure. Các tiện ích khác thêm khả năng quản lý cho VMs của Microsoft’s System Center

Dễ dàng cài đặt

Chúng ta có thể cài đặt SLES 12 qua VNC, PXE, hay bằng các cài đặt cần theo dõi. Chúng tôi đã thử tất cả, và chúng tôi đã không phát hiện có bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi thấy rằng cài đặt PxE qua SSH đặc biệt là có biên dịch và không khó. Cần theo dõi hay không cần theo dõi, thì bạn cũng có btfs như là hệ thống tập tin gốc mà Red Had đã xem trước trong các bản cập nhật sắp đến của Red Hat 7.

Gnome thay thế KDE

Máy tính để bàn và server GUIs được hoạt động dựa vào Gnome vì SUSE không còn hỗ trợ KDE nữa

Rsyslog thay thế syslog và syslog-ng

Rsyslog thay thế syslog và syslog-ng, đây có thể là một cuộc đấu tranh thêm nữa giữa các tác giả người Đức và người Hungari. Khi rsyslog ít được biết đến, thì nó phức tạp như các phiên bản mã nguồn mở của syslog và syslog-ng và sẽ không làm ảnh hưởng nhiều, vì cả hai có thể bị thay thế nếu đòi hỏi với cái khác trong một khoảng thời gian nhỏ, hoặc thậm chí là chi phí

MariaDB thay thế MySQL

Bây giờ MariaDB là cơ sở dữ liệu quan hệ được hỗ trợ mặc định thay vì MySQL của Oracle. Không có sự khác biệt nào trong các điều khoản triển khai hay thực hiện mà chúng ta có thể tìm thấy giữa hai cái, đặc biệt là khi chúng ta đã đưa ra hai phiên bản LAMP stack để kiểm tra.

Tự động cập nhật

Về mặt lịch sử chúng tôi đã phát hiện ra rằng các bản cập nhật của SUSE đến đều đặn như một cái máy, mà tập trung sự chú ý vào chất lượng và các bản vá đối với các vấn đề bảo mật và CVE sửa nhanh. Trong hiệu chỉnh này, vấn đề tự động cập nhật là có thể, bao gồm các kernel module. Việc vá kernel theo thời gian thực có thể làm tăng tính ổn định, nhưng chúng tôi mong rằng các cuộc tấn công theo hình thức man-in-the-middle không cho phép việc làm mất ổn định, hay môđun bí mật nạp vào số lượng đó tới một phần mềm dùng để chiếm quyền kiểm soát máy tính, mặc dù theo lý thuyết, thì sự bảo vệ sẽ tạo ra không chắc là thành công.

Quyền sở hữu mới

SUSE có trụ sở tại Đức, là công ty đầu tiên cung cấp Linux dành cho các doanh nghiệp hơn 20 năm qua. Vào năm 2003, SUSE được mua bởi Novell. Sau đó, vào năm 2010, Attachmate đã mua lại Novell. Vào cuối năm 2014, Micro Focus International, một công ty công ty mua bán cổ phiếu trước công chúng ở Anh đã mua lại Attachmate.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.itworld.com/