Sử Lý Type Number Và String Trong Một Struct

Tram Ho

Yêu Cầu:

  • Với 1 Struct mà có thể request data cả String và Number.

Vấn Đề:

  • Ban đầu một api thêm một đơn hàng với input:

  • Struct data:

  • Một yêu cầu mới là dùng api trên để tích hợp với một client khác, yêu cầu nghiệp vụ giống nhau chỉ khác type của amount là Number.

=> lỗi sẽ xuất hiện

Giải Quyết:

  • Với yêu cầu đặt ra như trên, một field amount với type là String, Number. Cần đổi type json.Number

  • Với type json.Number, thì có thể convert request data cả 2:

  • Khi đó mỗi type khác nhau, chỉ cần:

Full source

Tks anh,em: https://t.me/OpenDevGolang join group này nếu anh em có câu hỏi.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo