Sự kiện trong JavaScript

Tram Ho

Mục tiêu bài viết

  • Sự kiện trong JavaScript là gì
  • Hiểu và có thể sử dụng Sự kiện trong JavaScript

Nội dung bài viết

Sự kiện là những gì xảy ra với các phần tử HTML.

Sự kiện HTML

Dưới đây là một số ví dụ về các sự kiện:

  • Một trang web được tải xong
  • forminput thay đổi
  • button được click

Ví dụ 1 sự kiện onClick được gắn vào button


Click để xem kết quả

Trong ví dụ trên, code JavaScript thay đổi nội dung của phần tử với id = “demo”.

Trong ví dụ tiếp theo, chúng ta muôn thay đổi nội dung của phần tử của chính nút button.


Click để xem kết quả

Viết mã riêng trong phần script và gọi hàm

Các sự kiện HTML phổ biến

Sự kiệnMô tả
onchangeMột phần tử HTML đã được thay đổi
onclickNgười dùng nhấp vào một phần tử HTML
onmouseoverThe user moves the mouse over an HTML element
onmouseoutNgười dùng di chuyển chuột khỏi phần tử HTML
onkeydownNgười dùng nhấn một phím bàn phím
onloadTrình duyệt đã tải xong trang

Sự kiện JavaScript có thể làm được những gì.

Ví dụ

  • Những việc nên làm mỗi khi tải trang
  • Những việc nên làm khi đóng trang
  • Hành động sẽ được thực hiện khi người dùng nhấp vào nút
  • Nội dung cần được xác minh khi người dùng nhập dữ liệu
Chia sẻ bài viết ngay