Sự kiện Agile Tour Việt Nam 2015

Ngoc Huynh

Agile Vietnam tự hào phối hợp với Global Agile Tour để tổ chức sự kiện Agile Tour Vietnam 2015. Agile Tour Vietnam 2015 được tổ chức xuất phát từ ý tưởng đơn giản nhưng đẩy ý nghĩa của Global Agile Tour khi muốn tạo ra sân chơi cho những người yêu thích và quan tâm đến phát triển linh hoạt (Agility) ở các nơi trên thế giới: từ những nhà thực hành Agile lâu năm (Confirmed Agile Practitioner) đến những người vừa mới biết đến Agile (Agile Newbie). Thông qua hội thảo này, các nhà thực hành Agile trong nước cũng như quốc tế sẽ đến và chia sẻ kiến thức của mình về các phương pháp luận cũng như kỹ thuật Agile và Lean.

 Trong 4 năm vừa qua, Agile Tour ở Việt Nam đã diễn ra thành công với sự tham dự của hơn 550 người tham gia và nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng tham gia. Năm nay, sự kiện sẽ chú trọng đến kinh nghiệm thực tế, những câu chuyện chưa kể về những khó khăn và thành công trong việc chuyển đổi sang Agile. Sự kiện năm nay tại Việt Nam sẽ có những chủ đề sau:

. Ứng dụng Agile ở Việt Nam

. Quá trình chuyển đổi Agile

. Tư duy Agile

. Văn hóa Agile

. Khả năng lãnh đạo của Agile

. Scrum

. Kiểm thử tự động

. Continuous delivery

. Domain driven design

. Kaizen agile

. Phát triển Phần Mềm Tinh gọn (Lean software development)

. Phương pháp Lean startup

Có gần 30 chuyên gia Agile trong nước và quốc tế sẽ có mặt tại sự kiện Agile Tour Vietnam 2015. Thông tin chi tiết truy cập website: http://agiletourvietnam.org/

Chia sẻ bài viết ngay