8 điểm khác nhau giữa Scala và Java 8

1. Scala – ngôn ngữ lập trình hàm (Functional Language)

“write less, do more”

Ví dụ, nhu cầu ứng dụng của bạn cần lựa chọn một số từ (string) thích hợp thỏa mãn tiêu chí điều kiện của bạn từ một danh sách các từ – List(). Để thực hiện logic này trong Java (7, 6), cú pháp sẽ có dạng:

Mình vừa thực hiện 3 bước để lấy kết quả mong muốn. Cùng trả lại kết quả như vậy nhưng trong Scala, các bước sẽ ngắn gọn hơn với lambda expressions:

Trong ví dụ trên, cách mà Java phát biểu là : “cần tạo ra một không gian lưu trữ dữ liệu lọc, lọc từng từ trong không gian mẫu và nếu từ nào thỏa mãn điều kiện bắt đầu bằng chữ A thì sẽ lưu lại”. Còn Scala phát biểu rằng : “lọc tất cả các từ mà từ đó thỏa mãn điều kiện bắt đầu bằng chữ A thì sẽ lưu lại”.

Theo ý kiến cá nhân thì không thể phủ nhận rằng Java là ngôn ngữ giải thích nghĩa đen một vấn đề rất trong sáng. Nhưng hãy xem cách mà Scala diễn giải cũng khá dễ hiểu và có phần ngắn gọn hơn.

Trong Java 8 hỗ trỡ lambda, code có thể viết lại như sau :

Dù việc viết các dòng code so với Java (7, 6) đã ít hơn, xong so với Scala nó dường như vẫn quá dài.

2. Monads

Mình tạm dịch là ‘đơn nguyên’ hay ‘đơn tử’. Đây là một khái niệm để lập trình hàm từ toán học. Khái niệm này dường như khó hiểu, nhưng nó lại không khó để học, mời các bạn cùng xem tiếp phần dưới đây.

Chúng ta sẽ nói về lợi ích của monads trpng lập trình, và đối với newbie mới học sẽ gặp các monads phổ biến nhất trong Scala như:

2.1 “Maybe”M monad.

Maybe monad thường được gọi như là một “Optional types”, nó implemented một Option[T]. Option[T] này xác định rõ 2 trạng thái: một là Some[T] (khi giá trị thực của T tồn tại), hai là None nếu Option rỗng.

Trong Scala chúng ta sẽ gặp cách khai báo :

Trong Java bạn sẽ cần kiểm tra nếu(if) tồn tại thì gắn giá trị T không(else) thì gắn bằng None. Nhưng Option đã thay bạn làm việc kiểm tra này.

Scala cũng cung cấp một số phương pháp khác:

2.2 Try

Cách thức hoạt động của Try trong Scala về ý nghĩa là giống Java.

Try cũng có hai trạng thái: Success, khi khối code của bạn không sinh ra ngoại lệ; Failure khi trong khối code trong Try có lỗi xảy ra. Chúng ta hãy cùng xem

2.3 Future

Đây là một trong những điều rất thú vị, nó mở ra mộ không gian mới trong việc lập trình không đồng bộ – asynchronous programming. Đây cũng là một trong số rất nhiều lý do làm cho Scala trở nên là một ngôn ngữ mạnh. Ví dụ :

Việc thực thi từng lệnh code trong Future lần lượt, kết quả là backgound task in ra chữ A, sau đó là chữ B rồi mới đưa ra kết quả của Future. Nhưng hãy xem chuyện gì xảy ra khi mình thêm một Thread bên trong Future:

Khi đó backgound task in ra chữ A, trả về kết quả của Future và sau đó chờ 5s mới in ra chữ C. Đáng nhẽ phải in ra chữ C rồi mới in ra kết quả thực thi của Future. Điều này chứng tỏ sự không đồng bộ đã xảy ra, tức là main Thread tiếp tục hoạt động mà không chờ sub Thread trong Future thực hiện xong. (Bài này mang tính chất so sánh nên mình không đi vào chi tiếp, các bạn có thể tìm hiểu thêm về Future tại đây)

Như đã thấy Scala tuân thủ một tập quy tắc, dễ dàng chuyển đổi. Điều này cho phép chúng ta tập trung vào việc thực hiện logic của ứng dụng.

3. Immutability

Tính bất biến trong ngôn ngữ lập trình làm là cách tiếp cận làm cho mọi thứ trở nên khác biệt trong kinh nghiêm phát triển phần mềm.

Tính bất biến là mô hình mà đối tượng sau khi được tạo ra sẽ không thể thay đổi trạng thái của nó. Nếu bạn muốn thay đổi trạng thái của đối tượng bất biến thì bạn cần tạo ra bản sao của nó và thay đổi các thuộc tính cần thiết.

Trong Java, ví dụ về tính bất biến đơn giản nhất là đối tượng String. Mỗi khi đối tượng String thay đổi là một bản sao của nó được tạo ra.

Tính bất biến có thể coi là chìa khóa của ngôn ngữ lập trình hàm (lập trình chức năng). Bởi vì nó phù hợp với mục tiêu giảm tải sự thay đổi các đối tượng trong chương trình, điều này giúp ta quản lý dễ dàng suy luận và quản lý các thành phần trong chương trình.

4. Traits trong Scala và Virtual extension method trong Java

Scala cung cấp một cơ chế tuyệt vời để mở rộng các class. Về mặt kỹ thuật thì Trait cung cấp giao diện(interface), bao gồm các tùy chọn (phương thức hoặc thuộc tính). Một class có thể gọi nhiều Trait.

Lưu ý rằng Scala giống với Java là đều không hỗ trợ đa kế thừa, một subClass chỉ có thể kế thừa từ một superClass. Nhưng với Trait thì khác, một class có thể gọi nhiều Trait với từ khóa “with”.

Với Trait, bạn có thể cô lập các tính năng chung chung theo kiểu moduls và gọi lại chúng ở bất cứ class nào khi cần sử dụng.

Bên cạnh đó, trong Java 8 mới đây có giới thiệu Virtual Extension Methods (hay còn được gọi là Default Methods)

5. Kiểu dữ liệu và thư viện đa dạng

Không giống như Virtual Extension Methods trong Java 8, Scala cung cấp các implicit class giúp bạn có thể định nghĩa những hành vi mới và sử dụng chúng ở bất kỳ class nào với cách import đơn giản. Ví dụ:

Một trong những điều đáng chú ý nhất trong cách tiếp cận này là có một bộ thư viện chuẩn là cầu nối giữa bộ thư viện của Java và bộ thư viện của Scala. Nhờ đó trong mã Scala ta có thể gọi phương thức “.asJava()” và trong mã Java có thể gọi “.asScala()” làm cho cách xử lý phong phú đa dạng hơn.

6. Việc sử dụng các mẫu thiết kế (design patern)

Ghé qua một diễn đàn nào đó có thể bạn bắt gặp một số bài viết như “A factory pattern in Scala”, “a Command pattern in Scala”. Mình từng đọc được một bài viết nói về việc sử dụng các mấu thiết kế, tác giả của bài viết là một người nhiều năm kinh nghiệm làm việc trên cả 2 ngôn ngữ Java và Scala. Ông nói rằng việc sử dụng các mẫu thiết kế trong scala không thật sự cần thiết như trong Java. Bởi vì cách tiếp cận vấn đề theo hướng kiểu function mở ra nhiều hướng giải quyết hơn và khi đó cách giải quyết phụ thuộc vào logic của người lập trình nên không còn phụ thuộc vào các mẫu thiết kế.

7. Minimal codebase.

Có nghĩa là tối thiểu code. Đây là một tính năng trong Scala mà Java chưa được thông qua.

-Ví dụ điển hình nhất là khai báo một class. Trong Java bạn sẽ khải báo như thế nào???

Dưới đây là cách bạn khai báo nó tương tự trong Scala:

-Đê khởi tạo một biến trong Java:

thì trong Scala bạn chỉ cần khai báo ngắn gọn:

-Cách sử dụng Java string:

thì Scala cung cấp tính năng nội suy mạnh mẽ:

trong Scala cũng cung cấp tính năng multi-line string, cho phép viết một string trên nhiều dòng, điều này thật sự hữu ích ví dụ như trường hợp viết câu truy vấn SQL:

8. Code and runtime compatibility

Scala và Java đều chạy trên môi trường (jdk, jre). Vì vậy khi JRE, hay JDK cập nhật Scala sẽ không bỏ lỡ những cải tiến nào từ Java.

================================================== Phần 2 bài viết về một vài điểm khác nhau giữa Scala và Java mình xin dừng lại tại đây. Các bạn có thể theo dõi Phần 1 tại link này.

Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

ITZone via viblo

Chia sẻ bài viết ngay