Sử dụng Twilio để gửi SMS trong ứng dụng Ruby on Rails

Tram Ho

Ngoài cách xác nhận tài khoản hay gửi thông báo bằng email thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 1 cách nữa là thông qua SMS/Voice
Công cụ sử dụng sẽ là gem Twilio

Installation

Để cài đặt bằng Bundler, hãy lấy phiên bản mới nhất:
gem 'twilio-ruby', '~> 5.47.0'

Để cài đặt thủ công twilio-ruby thông qua Rubygems, bạn chỉ cần cài đặt gem:
gem install twilio-ruby -v 5.47.0

Để tự xây dựng và cài đặt nhánh phát triển từ nguồn mới nhất:

Getting Started

Get API key

Truy cập https://www.twilio.com/ để đăng kí tài khoản và chọn các option phù hợp

Vào dashboard để lấy api key cần thiết cho bước tiếp theo

Setup Work

Use An API Key

Specify a Region and/or Edge

Để tận dụng Cơ sở hạ tầng toàn cầu của Twilio, hãy chỉ định Region hoặc Edge cho client:
https://www.twilio.com/docs/global-infrastructure

Enable Debug logging

Make a Call

Trước tiên hãy chọn 1 trial phone number

Sẽ nhận được cuộc gọi từ số mình vừa chọn ở trên từ Hoa Kỳ bắt mình upgrade account =))

Send an SMS

Nhận được tin nhắn rồi nè ?

List your SMS Messages

@client.messages.list(limit: 20)

Handling Errors

Lưu ý to bự là Twilio sẽ cho dùng thử với Trial Balance = $15.50

References:

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo