Sử dụng thư viện Java từ thư viện Nexus Repository

Tram Ho

Trong bài trước, mình có hướng dẫn dẫn đẩy thử viện lên server Nexus

Như mình đã nói từ trước, thư viện này được host trên server của bạn, chỉ bạn mới biết. Tự dung maven sẽ không thể biết nơi nào để download về.
Khi bạn chạy, hệ thống sẽ báo lỗi

Bạn cần phải khai báo để Maven có thể biết được thông tin repository mà bạn đang cần dùng.

Như mọi người có thể thấy trên hình bên dưới, trạng thái hiện tại của Anonymous Access đang off, nghĩa là người dùng phải authorized mới dùng được thư viện này (bảo mật repository)

Trong phần repository cái maven-public có type là group, nó là tổng hợp của maven-releasesmaven-snapshots

Nên url sẽ lấy theo url của maven public như ảnh ở trên

Tất cả thông tin khai báo sẽ được đặt trong settings.xml

khi build maven sẽ tìm đến repository và tải thư viện về cho bạn.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo