Sử dụng kubeadm tạo cluster. Deploy Pod Network – Flannel

Tram Ho

Sử dụng kubeadm tạo cluster

Trước hết có 1 số bài viết có dùng minikube, vậy tại sao mình lại ko dùng minikube. Ở series này mình có hẳn server môi trường production chứ không phải môi trường learning, local.

Đầu tiên chúng ta sẽ khởi tạo master Node bằng kubeadm

Master Node

Tiếp theo chúng ta sẽ chạy câu lệnh sau, follow recommend của kubeadm init

Tại worker Node

Follow câu lệnh dòng cuối cùng sau khi kubeadm init chúng ta sang các worker node copy và chạy câu lệnh tương tự dưới đây.

Master Node

chạy câu lệnh sau

Kết quả:

Deploy Pod Network – Flannel

Vậy pods là gì, pod network là gì ?

Tham khảo thêm
https://medium.com/google-cloud/understanding-kubernetes-networking-pods-7117dd28727

Vậy flannel là gì ?

Tham khảo thêm
https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/networking/#flannel

Đối với flannel để hoạt động chính xác, bạn phải chạy kubeadm init –pod-network-cidr=10.244.0.0/16 trước đó .

Chạy sysctl net.bridge.bridge-nf-call-iptables=1 để chuyển lưu lượng truy cập IPv4 được bắc cầu sang chuỗi iptables. Đây là một yêu cầu để một số plugin CNI hoạt động, để biết thêm thông tin vui lòng xem tại đâytại đây

Kết quả:

Tiếp theo

Chúng ta sẽ deploy, tạo service ứng dụng dễ nhất quả đất nginx

facebook: facebook.com/quanghung997

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo