Strategy Design Pattern Trong JavaScript

Tram Ho

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống mà bạn có một nhiệm vụ giống nhau cần phải hoàn thành, nhưng cách tiếp cận để giải quyết nó mỗi lần lại khác nhau chưa? Đó là nơi mẫu thiết kế chiến lược có ích.

Mẫu thiết kế chiến lược là gì?

Mẫu thiết kế chiến lược là một mẫu thiết kế cho phép chọn một thuật toán trong thời gian chạy. Nó cho phép bạn thay đổi hành vi của một đối tượng dựa trên ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Mẫu thiết kế chiến lược bao gồm việc tạo các đối tượng đại diện cho các chiến lược khác nhau và một đối tượng ngữ cảnh có hành vi thay đổi theo đối tượng chiến lược của nó. Đối tượng chiến lược thay đổi thuật toán thực thi của đối tượng bối cảnh.

Tại sao lại sử dụng mẫu thiết kế chiến lược?

  • Nó cho phép bạn thay đổi hành vi của một đối tượng trong thời gian chạy
  • Nó cho phép bạn thay thế các thuật toán một cách dễ dàng
  • Bạn có thể dễ dàng thêm các chiến lược hoặc thuật toán mới mà không ảnh hưởng đến các khách hàng hiện có
  • Nó cung cấp một cách đơn giản để chuyển đổi giữa các thuật toán
  • Nó giúp giảm độ phức tạp có điều kiện trong mã

Cách sử dụng mẫu thiết kế chiến lược?

  1. Xác định một giao diện chung cho tất cả các chiến lược.
  2. Tạo các lớp chiến lược cụ thể thực hiện giao diện chung.
  3. Tạo một lớp ngữ cảnh chứa tham chiếu đến đối tượng chiến lược.
  4. Truyền đối tượng chiến lược cho lớp ngữ cảnh để định cấu hình hành vi của nó.

Ví dụ

Dưới đây là một số ví dụ về mẫu thiết kế chiến lược trong Javascript:

1. Sắp xếp mảng

2. Mã hóa dữ liệu

3. Nén dữ liệu

Phần kết luận

Mẫu thiết kế chiến lược là một mẫu thiết kế mạnh mẽ cho phép bạn thay đổi hành vi của một đối tượng trong thời gian chạy. Nó cung cấp một cách đơn giản để chuyển đổi giữa các thuật toán, giảm độ phức tạp có điều kiện trong mã. Với các mẫu mã được cung cấp ở trên, bạn có thể thấy cách áp dụng mẫu thiết kế chiến lược cho các trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như sắp xếp một mảng, mã hóa dữ liệu và nén dữ liệu.

Và cuối cùng

Như mọi khi, tôi hy vọng bạn thích bài viết này và học được điều gì đó mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo!

Nếu các bạn thích bài viết này thì hãy cho mình 1 like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn.

Giới thiệu

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo