SQL For Beginners (Part2): Từ

Tram Ho

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các dạng thức của câu truy vấn FROM .

1. Thiết lập

2. Bàn

Thường thì đề tài FROM sẽ chứa danh sách các bảng và sự tham gia điều kiện của họ. Đơn giản hình thức mà chúng ta có thể gặp khi chỉ lấy dữ liệu từ một bảng. Như trong ví dụ dưới đây, chúng ta sẽ lấy tất cả dữ liệu của tất cả các cột trong EMPLOYEES bảng, những dữ liệu này sẽ được sắp xếp theo giá trị của cột EMPLOYEE_ID. Vì ta chỉ lấy dữ liệu từ một bảng, nên đề mục TỪ cũng sẽ chỉ chứa một bảng.

Trong nhiều trường hợp, dữ liệu ta mong muốn xuất ra trong nhiều bảng khác nhau. Ví dụ tiếp theo, chúng ta sẽ tham gia hai bảng NHÂN VIÊN và PHỤ KHOA với nhau, với sự tham gia điều kiện là cột DEPARTMENT_ID của hai bảng.

Ở oracle, chúng ta có thể viết câu tham gia theo cách khác. Thay vì sử dụng key-word JOIN and ON, các bảng được tham gia sẽ ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, và tham gia điều kiện được chỉ định ở đề mục WHERE. Câu truy vấn dưới đây cho ta kết nối với câu bên trên.

Các bạn có thể tham khảo các phương pháp tham gia khác nhau ở đây

3. Lượt xem nội tuyến

Chúng tôi cũng có thể bắt truy vấn con trong đề mục FROM, các truy vấn con này được gọi là chế độ xem nội tuyến. Sau khi định nghĩa và bí danh, chế độ xem nội tuyến có thể được sử dụng như một bình thường bảng. Ví dụ dưới đây sử dụng chế độ xem nội tuyến để lấy tương tự dữ liệu như 2 ví dụ ở trên.

4. Mệnh đề VỚI

There are a other way to like a inline view, that is convert content of the sub query to the title WITH, and call it as a normal table. This giúp ta đơn giản hóa những câu truy vấn rắc rối và phức tạp, bên ngoài cũng tăng tính dễ đọc của câu truy vấn.

5. Lượt xem

Thêm một cách khác nữa để viết truy vấn phụ là tạo chế độ xem dựa trên truy vấn đó.

View sẽ ẩn bớt một phần phức tạp của truy vấn, giúp phần còn lại trông đơn giản hơn nhiều.

Tham khảo: https://oracle-base.com/articles/misc/sql-for-beginners-the-from-clause

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo