Sputnik tự động kiểm tra Java code trên GitHub

Ngoc Huynh

Không chỉ là một dịch vụ, Sputnik còn là một mã nguồn mở mà bất kỳ một nhà phát triển nào đều có thể download và triển khai (deploy), và ngoài ra nó còn có thể tích hợp với các dịch vụ lưu trữ code khác.

Sputnik là một dịch vụ mới có thể thực hiện liên tục việc kiểm tra code của Java và có thể tích hợp trực tiếp với các dự án mã nguồn mở được lưu trữ trên GitHub hoàn toàn miễn phí.

Phần mềm cơ sở của dịch vụ là một mã nguồn mở và được lưu trữ trên GitHub. Người dùng có thể đóng góp chỉnh sửa code trực tiếp hoặc có thể kéo (pull) một bản sao để sử dụng tại chỗ.

Sputnik sử dụng máy chủ tích hợp liên tục (continuous integration server) của Jenkins và các build system của Maven và Gradle. Nó thực hiện việc phân tích code cùng với các công cụ lập trình Gerrit hoặc Stash, hỗ trợ tính năng dành cho Checkstyle, PMD, FindBugs, CodeNarc, JSHint, JSLint, TSLint và Sonar. Bất kỳ vấn đề nào mà các công cụ này phát hiện ra sẽ được report ngược trở lại cho Gerrit hoặc Stash. Phiên bản dịch vụ của Sputnik chú trọng đến việc tích hợp với các công cụ bên thứ ba.

Ngoài việc hỗ trợ các ứng dụng Java, Sputnik còn có thể screen code được viết bằng hai ngôn ngữ khác cùng chạy trên JVM, Groovy và Scala. Về mặt lý thuyết, Sputnik có thể thêm hỗ trợ dành cho các ngôn ngữ khác được lưu trữ trên JVM, mà có các công cụ phân tích code được tương thích với Gerrit hoặc Stash.

Như vậy, bạn sẽ sử dụng Sputnik bằng cách đính kèm một GitHub reposity vào nó. Repos mã nguồn mở và công cộng được sử dụng miễn phí, nhưng chi phí tích hợp với GitHub repos thương mại sẽ chỉ được tính vào thời tích hợp. Ngoài ra, bản sao của Sputnik có thể được check out và cài đặt nội bộ, nhưng điều đó yêu cầu tích hợp bằng tay cùng với tất cả các công cụ đi kèm.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com/