Spotify giới thiệu chương trình kiểm thử beta dành cho Android

Ngoc Huynh

Nếu bạn muốn kiểm tra các tính năng mới của chương trình này, thì ngay bay giờ bạn hãy đăng ký tham gia trước khi họ phát hành rộng rãi.

Spotify đang tham gia vào câu lạc bộ các ứng dụng beta của Android, và Spotify đang đưa ra một số ít cơ hội dành cho người dùng để kiểm thử các phiên bản mới của ứng dụng mới trước khi phát hành.

Bạn sẽ phải đăng ký đối với chương trình dùng thử nếu bạn muốn tham gia. Đầu tiên, bạn hãy vào trang web Android beta application của Spotify và điền vào mẫu đơn đăng ký online. Và bạn phải tham gia vào Spotify Community (Cộng đồng Spotify).

Tạo ra một ứng dụng beta là một bước đi khôn ngoan, khi Spotify sẽ sớm cạnh tranh với Apple Music trên Android. Một số tính năng mới giống một tính năng mới được thêm vào gần đây trên phiên bản iOS, do đó hy vọng là họ sẽ sớm chuyển sang Android.

Các chương trình kiểm thử beta công khai đã trở nên phổ biến đối với các nhà phát triển Android. Microsoft đã phát triển Office cho các máy tính bảng Android và cũng đang thực hiện tương tự cho điện thoại. Chương trình kiểm thử beta cho phép các công ty nhận được các phản hồi từ những người dùng có mong muốn kiểm tra các tính năng mới nhất và sẵn sàng đón nhận các lỗi kỹ thuật không thể tránh được.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.pcworld.com/