Tách các loại Swift.

Tram Ho

 • Một ứng dụng khác nhau có các tính năng và hệ thống khác nhau nên được tách biệt rõ ràng về mặt chức năng và phạm vi ảnh hưởng của chúng là điều là điều rất được quan tâm trong công việc phát triển phần mềm. Vì vậy có nhiều cấu trúc cũng như kỹ thuật + nguyên tắc đã được ra mắt trong những năm qua giúp chúng ta có thể viết code dễ hơn trong Swift và nhiều ngôn ngữ khác.

 • Với bất kỳ loại cấu trúc nào chúng ta chọn để áp dụng trong dự án cụ thể nào đó chúng ta cần đảm bảo rằng mỗi type có một bộ trách nhiệm rõ ràng và duy nhất . Điều này đặc biệt trở nên khó khăn khi dự án tiếp tục được phát triển cũng như thêm nhiều tính năng mới.

 • Chúng ta hãy xem một vài kỹ thuật có thể giúp chúng ta thực hiện điều đó bằng cách phân tách các type một khi trách nhiệm của chúng đã vượt ra ngoài phạm vi cho phép.

1/ States and scopes:

 • Một source code trở nên phức tạp khi một type duy nhất cần xử lý có nhiều ảnh hưởngscope cũng như nhiều trạng tháistate khác nhau. Ví dụ, chúng ta làm việc trênnetworking layer của ứng dụng và chúng tai đã triển khai toàn bộ class đó trong một class duy nhất là NetworkController:

 • Mặc dù việc triển khai toàn bộ 1 tính năng hoặc hệ thống trong một class không là điều xấu, nhưng trong trường hợp này chúng ta có 1 source code khó hiểu. Vì chúng ta sử dụng cùng một API để yêu cầu cả endpoint đầu và cuối công khai cũng như những thời điểm yêu cầu xác thực.

 • Sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có thể sử dụng hệ thống type Swift để ngăn chặn mọi endpoint yêu cầu xác thực được gọi mà không có mã thông báo truy cập hợp lệ. Bằng cách đó, chúng ta sẽ có thể xác thực mã mạng của mình kỹ lưỡng hơn nhiều vào complie time.

 • Để thực hiện điều đó, hãy di chuyển tất cả các code liên quan đến authentication và mã thông báo truy cập từ NetworkContoder và vào một khởi tạo mới của class đó, chúng tôi đặt tên là AuthenticatedNetworkContoder. Bộ controller cho phép chúng ta thực hiện các network call dựa trên endpoint:

 • Chúng ta cũng đã cung cấp cho network controller loại end point chuyên dụng của riêng mình AuthenticatedEndpoint. Điều đó cũng chỉ rõ ràng các định nghĩa endpoint của chúng ta, do đó1 endpoint yêu cầu xác thực đã vô tình được chuyển đến NetworkContoder trước đó của chúng ta.

 • type đó không còn phải xử lý bất kỳ yêu cầu xác thực nào nên chúng ta có thể đơn giản hóa rất nhiều và đổi tên nó (và loại end point của nó) mô tả tốt hơn vai trò mới của nó trongnetwork layer của chúng ta :

 • Chúng ta có thể bắt đầu chuyển phần triển khai network cơ bản ra khỏi controller và thành các type nhỏ hơn, chuyên dụng hơn . Ví dụ: chúng ta có thể tạo một loại NetworkRequestPerformer riêng mà cả 2 controller của chúng ta có thể sử dụng để thực hiện các yêu cầu của controller trong khi vẫn giữ các API cấp cao nhất hoàn toàn tách biệt và an toàn về type:

-Bây giờ đây chúng ta có thể cho phép cả hai network controller của mình chỉ tập trung vào việc cung cấp API an toàn loại để thực hiện các yêu cầu trong khi các triển khai cơ bản của chúng đang được giữ đồng bộ thông qua các loại tiện ích:

2/ Loading versus managing objects:

 • Tiếp theo, hãy xem xét một loại tình huống khác có thể làm cho một số phần nhất định củasource code phức tạp hơn mức cần thiết, khi cùng loại chịu trách nhiệm cho cả việc loadingmanaging 1 object nhất định. Một ví dụ rất phổ biến đó là khi mọi thứ liên quan đến session của người dùng đã được triển khai trong một type duy nhất – chẳng hạn như UserManager.

 • Ví dụ: ở đây một type như vậy chịu trách nhiệm cho cả người dùng đăng nhập vào và thoát khỏi ứng dụng , giữ choUser hiện đang đăng nhập đồng bộ hóa với máy chủ của chúng ta:

 • Điều đầu tiên chúng ta sẽ làm là trích xuất tất cả các code liên quan đến việc tải các phiên bảnUSer từ UserManager và vào một type mới riêng biệt. Chúng ta sẽ gọi nó là UserLoader và sử dụng AuthenticatedNetworkControll của chúng ta từ trước để yêu cầu endpoint của user:

 • Bằng cách phân tách UserManager của chúng ta thành các khối nhỏ hơn chúng ta có thể cho phép nhiều chức năng của chúng ta được triển khai dưới dạng cấu trúc không state vì các type đó sẽ đơn giản thực hiện các tác vụ thay cho các đối tượng khác (giống như NetworkRequestPerformer của chúng ta trước đó).

 • Ưu điểm của đoạn code trên là giờ đây chúng ta có thể sử dụng 1 trong 2 type mới của mình bất cứ khi nào chúng ta cần thực hiện nhiệm vụ cụ thể của type đó thay vì luôn phải sử dụng cùng một loại UserManager bất kể chúng ta đăng nhập, đăng xuất hay đơn giản cập nhật User hiện tại.

 • Công cụ tái cấu trúc ở trên không chỉ cho phép chúng ta loại bỏ 1 tùy chọn không cần thiết mà còn cho phép chúng tai loại bỏ rất nhiều câu lệnh không rõ ràng nếu và bảo vệ khỏi bất kỳ code nào phụ thuộc vào User đang đăng nhập cung cấp cho chúng ta mức độ linh hoạt cao hơn vì giờ đây chúng ta có thể chọn mức độ trừu tượng liên quan đến User mà chúng ta muốn làm việc trong mỗi tính năng mới mà chúng ta sẽ xây dựng.
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo