Sony tham gia thị trường gọi xe, ra mắt ứng dụng S.Ride tại Tokyo

Tram Ho

Một liên doanh do Sony dẫn đầu đã ra mắt dịch vụ gọi xe mới có tên S.Ride tại thành phố Tokyo, Nhật Bản. Nhật Bản là một thị trường đặc biệt, nơi mà các dịch vụ cho đi nhờ xe khác không đặt chân đến. Chính vì vậy mà việc Sony bất ngờ ra mắt ứng dụng gọi xe được đánh giá là một động thái rất thú vị.

Ứng dụng S.Ride được ra mắt và vận hành bởi Minna no Taxi, công ty này được thành lập vào năm ngoái bởi Sony Payment Services, Sony Corp. Minna no Taxi cũng là một hãng taxi, sẽ hợp tác cùng 6 hãng xe khác để cung cấp tổng cộng 10.000 xe phục vụ người dân tại Tokyo.

Sony tham gia thị trường gọi xe, ra mắt ứng dụng S.Ride tại Tokyo - Ảnh 1.

Trên thực tế, S.Ride không phải là một ứng dụng cho đi nhờ xe giống Uber, mà là một ứng dụng gọi xe taxi. Hành khách có thể thanh toán bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc mã QR Code thông qua ví điện tử. Tại Nhật Bản, các dịch vụ cho đi nhờ xe bị coi là phạm pháp, vì vậy mà Uber cũng phải hoạt động như một ứng dụng gọi taxi tại Tokyo.

.ue44967edbbf03b07c5da0eab6d1c132e { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ue44967edbbf03b07c5da0eab6d1c132e:active, .ue44967edbbf03b07c5da0eab6d1c132e:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue44967edbbf03b07c5da0eab6d1c132e { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue44967edbbf03b07c5da0eab6d1c132e .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue44967edbbf03b07c5da0eab6d1c132e .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue44967edbbf03b07c5da0eab6d1c132e:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Tự tìm niềm vui qua ứng dụng hát karaoke bằng HTML5 Audio

.u79f9367876da3facd49750f3e8447e01 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u79f9367876da3facd49750f3e8447e01:active, .u79f9367876da3facd49750f3e8447e01:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u79f9367876da3facd49750f3e8447e01 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u79f9367876da3facd49750f3e8447e01 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u79f9367876da3facd49750f3e8447e01 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u79f9367876da3facd49750f3e8447e01:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  9 ứng dụng tuyệt vời được viết bằng React Native

Sony cho biết chữ “S” trong S.Ride không phải là đại diện cho tên của tập đoàn Nhật Bản này. Thay vào đó chứ “S” có nghĩa là “Simple, Smart, and Speedy” (đơn giản, thông minh và nhanh chóng). Sony cho biết ứng dụng S.Ride sử dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán khu vực nào sẽ có nhu cầu cao nhất và điều khiển số lượng xe hợp lý.

Sony tham gia thị trường gọi xe, ra mắt ứng dụng S.Ride tại Tokyo - Ảnh 2.

S.Ride không phải ứng dụng đầu tiên thuộc loại này tại Nhật Bản, trước đó đã có ứng dụng Line với một tính năng tương tự (mặc dù đã ngừng dịch vụ này vào năm ngoái). Trong khi đó, sự hiện diện của Uber tại Nhật Bản vẫn đang rất hạn chế, chính vì vậy mà tiềm năng phát triển của ứng dụng mới của Sony là rất lớn.

Tham khảo: theverge

genk

.u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1:active, .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  9 ứng dụng tuyệt vời được viết bằng React Native

.ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6:active, .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : genk .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1:active, .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0e4842ead6564639e865fcd65e7488b1:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } 9 ứng dụng tuyệt vời được viết bằng React Native .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6:active, .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua0edd7ed1c82a93ca69fba8b356838d6:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Thử làm ứng dụng tô màu ảnh với mạng Deep Learning