Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng

Tram Ho

Ngày 14/4, Sony đã chính thức giới thiệu bộ bốn ống kính mới thuộc dòng G Master và G dành cho hệ máy ảnh Alpha của hãng tại thị trường Việt Nam, bao gồm FE‌ ‌50mm‌ ‌F1.2‌ ‌GM,‌ ‌‌FE‌ ‌50mm‌ ‌F2.5‌ ‌G‌‌,‌ ‌‌FE‌ ‌40mm‌ ‌F2.5‌ ‌G‌‌ ‌và‌ ‌‌FE‌ ‌24mm‌ ‌F2.8‌ ‌G‌‌.‌ ‌Cả‌ ‌04‌ ‌ống‌ ‌kính‌ ‌đều‌ ‌cung‌ ‌cấp‌ ‌chất‌ ‌lượng‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌tuyệt‌ ‌vời,‌ ‌hiệu‌ ‌ứng‌ ‌bokeh‌ ‌tinh‌ ‌tế‌ ‌cùng‌ ‌nhiều‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌được‌ ‌cải‌ ‌tiến‌ ‌đáng‌ ‌kể‌ ‌trong‌ ‌thân‌ ‌máy‌ ‌nhỏ‌ ‌gọn,‌ ‌đáp‌ ‌ứng‌ ‌đầy‌ ‌đủ‌ ‌các‌ ‌mục‌ ‌đích‌ ‌và‌ ‌yêu‌ ‌cầu‌ ‌đa‌ ‌dạng‌ ‌của‌ ‌các‌ ‌nhiếp‌ ‌ảnh‌ ‌gia‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌các‌ ‌nhà‌ ‌quay‌ phim.

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 1.

Sony FE 50mm F1.2 G Master

Đây là ống kính cao cấp mới nhất thuộc dòng G Master, đồng thời cũng là ống kính 50mm có khẩu độ lớn nhất từng được Sony giới thiệu cho hệ máy ảnh Alpha. Sony‌ ‌FE‌ ‌50mm‌ ‌F1.2‌ ‌GM‌ ‌sở‌ ‌hữu‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌quang‌ ‌học‌ ‌hiện‌ ‌đại‌ ‌nhất,‌ ‌bao‌ ‌gồm‌ ‌ba‌ ‌thấu‌ ‌kính‌ ‌XA‌ ‌(thấu‌ ‌kính‌ ‌siêu‌ ‌phi‌ ‌cầu),‌ ‌góp‌ ‌phần‌ ‌mang‌ ‌lại‌ ‌độ‌ ‌phân‌ ‌giải‌ ‌cao‌ ‌trên‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌vùng‌ ‌ảnh.‌

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 2.

Ống‌ kính‌ này ‌còn‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌rõ‌ ‌nét‌ ‌trong‌ ‌điều‌ ‌kiện‌ ‌ngược‌ ‌sáng‌ ‌nhờ‌ ‌lớp‌ ‌phủ‌ ‌Nano‌ ‌AR‌ ‌II,‌ ‌giảm‌ ‌thiểu‌ ‌phản‌ ‌xạ‌ ‌bên‌ ‌trong‌ ‌ống‌ ‌kính‌ ‌để‌ ‌không‌ ‌xảy‌ ‌ra‌ ‌hiện‌ ‌tượng‌ ‌lóa‌ ‌sáng‌ ‌và‌ ‌bóng‌ ‌mờ.‌ ‌Đặc‌ ‌biệt‌ ‌hơn,‌ ‌nhờ‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌hệ‌ ‌thống‌ ‌khẩu‌ ‌độ‌ ‌với‌ ‌11‌ ‌lá‌ ‌khẩu‌ ‌cùng‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌quang‌ ‌học‌ ‌được‌ ‌tinh‌ ‌ chỉnh‌ ‌với‌ ‌quang‌ ‌sai‌ ‌tối‌ ‌thiểu,‌ ‌Sony‌ ‌FE‌ ‌50mm‌ ‌F1.2‌ ‌GM‌ ‌mang‌ ‌đến‌ ‌những‌ ‌hiệu‌ ‌ứng‌ ‌bokeh‌ ‌gần‌ ‌như‌ ‌tròn‌ ‌hoàn‌ ‌hảo,‌ ‌thực‌ ‌sự‌ ‌mãn‌ ‌nhãn‌ ‌và‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌mượt‌ ‌mà.‌

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 3.

Sony‌ ‌FE‌ ‌50mm‌ ‌F1.2‌ ‌GM‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌giữ‌ ‌cho‌ ‌đối‌ ‌tượng‌ ‌luôn‌ ‌sắc‌ ‌nét‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌khi‌ ‌độ‌ ‌sâu‌ ‌trường‌ ‌ảnh‌ ‌ nông‌ ‌đi‌ ‌kèm‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌‌AF‌ ‌(lấy‌ ‌nét‌ ‌tự‌ ‌động)‌ ‌và‌ ‌Tracking‌ ‌(dò‌ ‌tìm‌ ‌lấy‌ ‌nét)‌ ‌nhanh‌ ‌nhẹn,‌ ‌chính‌ ‌xác,‌ ‌ êm‌ ‌ái‌ ‌nhờ‌ ‌vào‌ ‌động‌ ‌cơ‌ ‌với‌ ‌bốn‌ ‌mô‌ ‌-‌ ‌tơ‌ ‌tuyến‌ ‌tính‌ ‌XD‌.

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 4.

‌Khi‌ ‌cần‌ ‌lấy‌ ‌nét‌ ‌chính‌ ‌xác,‌ ‌đặc‌ ‌biệt‌ ‌khi‌ ‌quay‌ ‌video‌ ‌4K‌ ‌với‌ ‌tính‌ ‌năng‌ ‌dò‌ ‌tìm‌ ‌mắt‌ ‌người,‌ ‌Sony‌ ‌FE‌ ‌50mm‌ ‌F1.2‌ ‌GM‌ ‌cho‌ ‌phép‌ ‌người‌ ‌dùng‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌bố‌ ‌cục‌ ‌lấy‌ ‌nét‌ ‌nhờ‌ ‌khả‌ ‌năng‌ ‌phản‌‌ hồi‌ ‌với‌ ‌độ‌ ‌trễ‌ ‌tối‌ ‌thiểu‌ ‌và‌ ‌độ‌ ‌rung‌ ‌thấp.‌ ‌Thêm‌ ‌vào‌ ‌đó,‌ ‌cơ‌ ‌chế‌ ‌lấy‌ ‌nét‌ ‌của‌ ‌ống‌ ‌kính‌‌ được‌ ‌điều‌ ‌khiển‌ ‌bởi‌ ‌các‌ ‌thuật‌ ‌toán‌ ‌dẫn‌ ‌động‌ ‌chuyên‌ ‌dụng‌ ‌giúp‌ ‌đạt‌ ‌độ‌ ‌phân‌ ‌giải‌ ‌cao‌ ‌trên‌ ‌toàn‌ ‌bộ‌ ‌phạm‌ ‌vi‌ ‌lấy‌ ‌nét,‌ ‌với‌ ‌khoảng‌ ‌cách‌ ‌lấy‌ ‌nét‌ ‌tối‌ ‌thiểu‌ ‌chỉ‌ ‌0.4m.‌

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 5.

Một ưu điểm nữa của ống‌‌ kính‌ ‌này tới từ khả năng ‌chống‌ ‌bụi‌ ‌và‌ ‌chống‌ ‌ẩm‌ ‌cùng‌ ‌lớp‌ ‌phủ‌ ‌flo‌ ‌phía‌ ‌trước‌ ‌giúp‌ ‌bảo‌ ‌vệ‌ ‌khỏi‌ ‌dấu‌ ‌vân‌ ‌tay,‌ ‌bụi,‌ ‌nước,‌ ‌dầu‌ ‌và‌ ‌các‌ ‌chất‌ ‌bẩn‌ ‌khác.‌ ‌Kiểu‌ ‌dáng‌ ‌của‌ ‌ống‌ ‌gọn‌ ‌nhẹ‌‌ ‌(φb87‌ ‌x‌ ‌ 108mm,‌ ‌778g),‌ ‌giúp‌ ‌dễ‌ ‌dàng‌ ‌cầm‌ ‌nắm‌ ‌và‌ ‌di‌ ‌chuyển.‌

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 6.

Ống‌ ‌kính‌ ‌FE‌ ‌50mm‌ ‌F1.2‌ ‌GM‌ ‌thế‌ ‌hệ‌ ‌mới‌ ‌sẽ‌ ‌lên kệ tại thị trường Việt Nam ‌từ‌ ‌tháng‌ ‌4/2021 với mức giá niêm yết 49.99 triệu đồng, tặng kèm dây đeo máy ảnh Peak Design cho người dùng tham gia chương trình đặt trước.

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 7.

Bộ‌ ‌ba‌ ‌ống‌ ‌kính‌ ‌FE‌ ‌50mm‌ ‌F2.5‌ ‌G,‌ ‌FE‌ ‌40mm‌ ‌F2.5‌ ‌G‌ ‌và‌ ‌FE‌ ‌24mm‌ ‌F2.8‌ ‌G‌

Thuộc‌ ‌bộ‌ ‌ống‌ ‌kính‌ ‌dòng‌ ‌G‌ ‌danh‌ ‌tiếng‌ ‌của‌ ‌Sony,‌ ‌FE‌ ‌50mm‌ ‌F2.5‌ ‌G‌,‌ ‌FE‌ ‌40mm‌ ‌F2.5‌ ‌G‌ ‌‌và‌ ‌‌FE‌ ‌24mm‌‌ F2.8‌ ‌G‌ ‌đều‌ ‌‌cho‌ ‌‌chất‌ ‌lượng‌ ‌hình‌ ‌ảnh‌ ‌cao cấp‌ ‌nhưng‌ ‌vẫn‌ ‌đảm‌ ‌bảo‌ ‌độ‌ ‌nhỏ‌ ‌gọn‌ ‌cùng‌ ‌trọng‌ ‌lượng‌‌ nhẹ‌ ‌nhàng.‌

Chất lượng hình ảnh được đảm nhiệm bởi hệ thống quang học tân tiến, sử dụng thấu kính phi cầu và thấu kính ED (tán sắc cực thấp), mang tới độ phân giải sắc nét và hạn chế tối đa hiện tượng quang sai. Ba ống kính này còn cho hiệu ứng bokeh đẹp mắt, đặc trưng của ống kính dòng G.

Ảnh chụp từ ống kính FE 50mm F2.5 G

Ảnh chụp từ ống kính FE 40mm F2.5 G

Ảnh chụp từ ống kính FE 24mm F2.8 G

Nếu bạn cần cho mình những ống kính nhỏ gọn nhe thì bộ ba ống kính này có thể đáp ứng được nhu cầu đó. Với đường kính 68mm x 45mm, cùng đường kính bộ lọc (49mm) và có trọng lượng gần như giống nhau, bộ ba ống kính này được thiết kế tối ưu cho tính di dộng, đủ nhỏ gọn nhẹ để phù hợp với mọi địa điểm.

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 12.

FE‌ ‌50mm‌ ‌F2.5‌ ‌G‌,‌ ‌FE‌ ‌40mm‌ ‌F2.5‌ ‌G‌ ‌‌và‌ ‌‌FE‌ ‌24mm‌‌ F2.8‌ ‌G‌ có khoảng cách lấy nét tối thiểu lần lượt là 0.35m (AF) / 0.31m (MF), 0.28m (AF) / 0.25m (MF) và 0.24m (AF) / 0.18m (MF). Cả ba ống kính này đều có khả năng lấy nét nhanh, đòng thời được trang bị đầy đủ nút focus hold, công tắc chuyển chế độ AF/MF, vòng chọn khẩu độ và công tắc click/de-click khi chọn khẩu, phù hợp với cả các nhiếp ảnh gia và các nhà quay phim. Ngoài ra, ống kính cũng được thiết kế để chống bụi bẩn và chống ẩm nhằm tăng độ bền khi sử dụng trong các môi trường thời tiết khác nhau.

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 13.

Về giá bán, cả ba ống kính dòng G mới của Sony sẽ lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 22/4 tới đây với cùng một mức giá 14.99 triệu đồng.

Sony ra mắt ống kính FE 50mm F1.2 G Master và 3 ống kính dòng G nhỏ gọn nhẹ mới, giá 49.99/14.99 triệu đồng - Ảnh 14.
Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Genk