So sánh bundle Vue2 và Vue3

Tram Ho

Hi mọi người, nếu mọi người còn nhớ thì ở bài viết này mình đã nói đến việc bundle ở vue3 đã được giảm rất nhiều bundle

Hôm nay chúng mình cùng tạo 1 playground và test thử có như lời Vue team không nhé ^^

Tạo project

có thể bạn chưa biết thì ở vue3 đã release bản beta, bọn mình có thể chạy project với vue3 rồi ^^

mình sẽ sử dụng vue cli v3 để tạo project, cùng với lệnh

Build ở version cũ

mình cd vào thư mục và yarn build để lấy kết quả khi chạy bản cũ

kết quả như sau:

Upgrade lên v3

Sau khi cài đặt xong, mình theo dõi trên https://github.com/vuejs/vue-cli-plugin-vue-next
Họ hướng dẫn sử dụng vue add vue-next để upgrade project lên vue3. Mình sẽ tiếp tục chạy lệnh để lên vue3
Lưu ý: vue-next cần vue-cli version > 4.2.3, bạn có thể upgrade bằng cách npm i -g @vue/[email protected]

có vẻ sau khi upgrade thì project đã giảm ~10kb, có vẻ không như quảng cáo của Vue team lắm nhưng 10kb như Vue team giới thiệu có lẽ là 1 bản minimal hơn

Cảm ơn các bạn

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo