Shuhari Phần 2 – Hành trình đi đến bản chất của trái tim Agile

Tram Ho

Trí tuệ Nhật bản cổ đại áp dụng cho Scrum (Hoặc các Agile Practice khác)

Hôm qua tôi đã viết một bài giới thiệu về Shuhari, bạn có thể tìm thấy ở đây: Shuhari – Con đường người Nhật Mastery

Bài đăng này sẽ nói về việc áp dụng Shuhari như một phần trong triết lý của trái tim Agile. Một nhóm làm việc được thành lập tuân theo theo quy tắc của Scrum Guide.

Shu — “tuân theo; bảo vệ “

Vị trí bắt là một Team vừa mới áp dụng Scrum. Tất cả họ đều mới trong việc này, vì thế họ tuân theo mọi thứ trong cuốn sách.

 • Sprint là một tháng, Planning là 8 giờ, Sprint Review thì 4 giờ, Sprint Retrospective thì mất khoảng 3 giờ
 • Trong Daily Scrum hằng ngày, họ tuân theo khái niệm của ba câu hỏi (Tôi đã làm gì ngày hôm qua, tôi sẽ làm gì vào ngày hôm nay, tôi đã gặp trở ngại nào không)
 • Một Increment được hoàn thành vào cuối Sprint
 • Và nhiều Practice khác được sao chép trực tiếp từ Scrum Guide

Ha — “phá vỡ”

Tại đây, một Team có thể học nhiều Agile Practice khác nhau, kiểu như:

 • Kanban — giống như một kết quả Team quyết định để giới hạn Work In Process. Ví dụ kiểu như một Team chỉ làm việc trên một Item tại một thời điểm
 • Pair programming — Hai Programmer làm việc cùng nhau trên một Workstation
 • #NoEstimates — Bỏ việc ước lượng Story Point và chuyển sang cố định một số lượng của Story để lập kế hoạch cho Sprint
 • Team sử dụng thanh tra và thích nghi từ Scrum và kết luận rằng hộ có thể giảm bớt độ dài Sprint xuống 2 tuần.

Ri — “Rời đi; khởi hành”

Ở đây, Team đang học hỏi từ kinh nghiệm của chính mình để hình thành các Practice của riêng mình, kiểu như:

 • Để độ dài của Sprint cố định — Team có thể quyết định rằng họ căn cứ độ dài Sprint dựa trên chiều dài của Item có trong tay
 • Bỏ sự kiện Scrum — Team quyết định rằng Daily Scrum không còn phù hợp với nhu cầu của họ trong việc cộng tác làm việc
 • Có Sprint 1 ngày — Team có thể quyết định rằng họ lặp lại tất cả các sự kiện Sprint mỗi ngày

Kokoro = “Trái tim”

Đây là nơi nó kết thúc, theo như trái tim Agile. Từ “Ri” chúng ta đang đến “Kokoro”, cái mà về cơ bản là hiểu hết bản chất cơ bản nhất. Tôi không có những ví dụ có sẵn về trạng thái này. Tôi đoán là tôi chưa đạt đến “Kokoro” cho Scrum…

Lời cuối

Trái tim của Agile có thể bao gồm nhiều chủ đề mang tính cá nhân. Xem một ví dụ sau đây từ Website trái tim Agile (Heartofagile.com). Trên tất cả các chủ đề mà Shuhari có thể được áp dụng.

Thank you for reading. Vui lòng Share hoặc Follow nếu bạn thích bản dịch này và hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn! Hy vọng bạn cũng thích những bài dịch khác của tôi nhé.

[Source: https://medium.com/agile-insights/heart-of-agiles-shuhari-an-example-f59cf90efdd0]

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo