Shuhari Phần 1 – Con đường người Nhật Mastery

Tram Ho

Từ trà đạo đến trái tim của Agile

Shuhari là một thuật ngữ Nhật Bản được biết đến nhiều nhất để mô tả sự tiến triển chung của huấn luyện võ thuật.

Khái niệm Shuhari lần đầu tiên được giới thiệu cho một buổi lễ trà đạo Nhật Bản. Sau đó, nó được mở rộng vào thế kỷ 15 và sau đó nó trở thành một phần của triết lý võ thuật Nhật Bản.

Alistair Cockburn giới thiệu Shuhari như một khái niệm để tìm hiểu tất cả các loại kỹ thuật, thực hành và công cụ để phát triển phần mềm. Alistair Cockbur cho rằng Shuhari cũng là trụ cột cho trái tim của Agile.

Shuhari nói rằng trong khi chúng ta tuân theo kiến thức truyền thống giống như một người học việc, chúng ta nên phá vỡ nó nếu cần thiết, đặc biệt là khi chúng ta thu thập kiến thức mới cho phép chúng ta hiểu được bản chất của sự thành công trong quá khứ. Những gì tiếp theo nên được siêu nghiệm sang một biểu hiện mới, cái mà dựa trên truyền thống .

Ký tự Shu bao gồm 2 phần, House và Law: Ngôi nhà của pháp luật. Nó có nghĩa là “tuân theo; bảo vệ “.

Ký tự Ha bao gồm 2 phần, Stone và một phần của ngữ âm. Nó có nghĩa là “phá vỡ” .

Ký tự Ri bao gồm 2 phần, Bird và một phần của ngữ âm. Nó có nghĩa là “rời đi; khởi hành”.

Shuhari có thể được coi là vòng tròn đồng tâm, với Shu trong Ha, và cả Shu và Ha trong Ri, bởi vì các kỹ thuật và kiến thức cơ bản không thay đổi.

Bài tiếp theo của tôi sẽ là về việc áp dụng Shuhari trong phát triển phần mềm.

Thank you for reading. Vui lòng Share hoặc Follow nếu bạn thích bản dịch này và hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn! Hy vọng bạn cũng thích những bài dịch khác của tôi.

[Source: https://medium.com/agile-insights/shuhari-an-introduction-2f7f7cd81608?source=false———0]

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo