Setup ứng dụng chat realtime với SignalR và ASP.NET

Tram Ho

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn ứng dụng chat realtime phổ biến hiện nay như: messenger, zalo bla bla. Kết quả khi setup xong code sẽ như hình nè! Có nhắn tin nhóm, cá nhân, gửi ảnh ….

Để đạt được thành quả như hình, các bạn bình tĩnh thực hiện các bước bên dưới nhé!
Download: https://github.com/taduyhieu/chat-realtime

I. Môi trường phát triển

Công cụ: Visual Studio, Microsoft SQL Server Management Studio 18

Framework: ASP.NET MVC 5

Thư viện: SignaIR 2.2.0, thư viện hỗ trợ bindling knockoutjs 3.4.2

II. Cài đặt

 1. Môi trường, công cụ

  1.1 SQL Server 2018: Link

  1.2 SQL Server Management Studio (SSMS): Link

  1.3 Cài đặt Visual Studio: Link

 2. Tạo mở cơ sở dữ liệu
  Mở SQL Server Management Studio (SSMS) tạo mới CSDL có tên: chatrealtime
 3. Mở sourcecode bằng Visual Studio và build
  Mở sourcecode bằng cách open Project từ Visual Studio, sau đó chọn file Chat.sln trong sourcecode ** Lưu ý: Clone sourccode ở nhánh master để ổn định nhất!
 4. Thêm cơ sở dữ liệu
  Mở SQL Server Management Studio:

  Tạo mới cơ sở dữ liệu có tên: chatrealtime
  Mở sourcecode bằng Visual Studio:

  Tạo kết nối với cơ sở dữ liệu local bằng cách thay đổi file Web.config:
  Data Source = Tên SQL Server
  Initial Catalog =Tên cơ sở dữ liệu => chatrealtime
  Sau khi thành công chạy lệnh cập nhật cơ sở dữ liệu update-database

 5. Chạy project

  Click chuột phải vào Solution của project trong Visual Studio, chọn Build Solution

 6. Chạy project và sử dụng

  Trong Visual Studio, nhấn Ctrl + F5 để chạy
  III. Cách sử dụng các tính năng

 7. Tạo tài khoản

  Chú ý: Tạo tài khoản với mật khẩu có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt và trên 8 ký tự.

  Chú ý: Tạo 2 tài khoản và login trên 2 trình duyệt khác nhau hoặc ẩn danh để thấy trạng thái realtime

 8. Tạo, sửa nhóm được cập nhật realtime

  Tạo nhóm
  Nhấn vào dấu + ở phía bên trên, trái để thấy giao diện tạo nhóm
  Đặt tên nhóm và thêm các thành viên.
  Sửa nhóm – chỉ quản trị viên tạo được sửa nhóm

  Click vào biểu tượng edit ở phía trên khi mở nhóm
  Thực hiện thay đổi và nhấn Cập nhật

 9. Cập nhật trạng thái trực tuyến tài khoản
  Khi các tài khoản được đăng nhập thì được cập nhật trạng thái được ở LIST FRIENDS trên giao diện
 10. Nhắn tin realtime theo nhóm, cá nhân

  Theo nhóm

  Click vào 1 nhóm trong LIST ROOMS sẽ mở ra màn hình chat
  Nhập tin nhắn và nhấn Enter
  Cá nhân

  Click vào 1 nhóm trong LIST FRIENDS sẽ mở ra màn hình chat
  Nhấp tin nhắn và nhấn Enter

 11. Ghim tin nhắn
  Mở cửa sổ chat theo nhóm hoặc cá nhân
  Click vào biểu tượng ghim cạnh mỗi tin nhắn
  Click vào tin nhắn đã ghim thì sẽ thấy cửa sổ tin nhắn tự cuộn về vị trí tin nhắn đã được ghim

Hi vọng đến đây các bạn đã thành công và có thể demo được ứng dụng. Nếu có gặp khó khăn hay vướng mắc gì các bạn có thể comment bên dưới để mình hoàn thiện thêm nhé!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo