Setup Source Template cho Vue 3 – Phần 2

Tram Ho

Giới thiệu

Chào tất cả các bạn, phần 1 mình đã giới thiệu tổng quát về source code và setup cơ bản về Vue 3 + Vite. Trong bài này mình tiếp tục tìm hiểu về và setup về vue-router, piniaVitest

Nội Dung

Đây là cấu trúc thư mục của dự án sau khi setup.

Cài đặt

Trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn setup về:
🍍 State Management via Pinia, Vue Router
⚙️ Unit Testing với Vitest

Bây giờ chúng ta sẽ cài vue-routerpinia từ PNPM vào dự án của mình.

Vue Router

vue-router là bộ định tuyến chính thức cho Vue.js. Chúng ta sẽ cần cài đặt version 4 tương thích với Vue 3:

Tạo 1 folder routes và tạo 1 file index.ts

Import route vào file main.ts

Pinia

Pinia là một trong những project mới nhất xuất hiện từ hệ sinh thái Vue và nó là công cụ quản lý trạng thái (State Management) chính thức mới cho các ứng dụng Vue.js. Api của nó rất giống với Vuex (tiền thân của nó) và nó được thiết kế để nhanh hơn và nhẹ hơn.

Tạo 1 folder stores và tạo 1 file auth.ts

Import pinia vào file main.ts

Vitest

Vitest là 1 unit test framework chạy rất nhanh được cung cấp bởi Vite.

Vitest requires Vite >=v3.0.0 and Node >=v14

thêm script chạy test vào package:

Chúng ta sẽ thử viết 1 vài đoạn test trong file sample.spec.ts để kiểm tra test nó đã hoạt động hay chưa.

Sau đó chúng ta chạy pnpm run test và kết quả là:
Screenshot 2023-02-02 at 23.18.42.png

Kết bài

Ở phần này chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và setup vue-router, piniatesting. Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về và setup eslint, prettierrcrule commitlint.

Nguồn

https://github.com/trungpham71198/vue-template/tree/feat/chapter-2

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo