Setup project Spring boot 2.x + Socket.io Client 4.x

Tram Ho

Hí mn,
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mn setup 1 project Java Spring boot + Socket.io Client đơn giản nhất.

MÌnh đã research trên internet các tutorial về đề tài này, hầu hết chúng đều hướng dẫn sử dụng lib này https://github.com/mrniko/netty-socketio.

Có một nhược điểm của nó là nó được implement trên một server Netty có sẵn, thế nên nếu sử dụng Spring boot để tích hợp thì chúng ta sẽ phải sử dụng 2 port.

  • Khiến cho proj setup bị phức tạp khi ta phải config 2 domain trong quá trình dev và prod.
  • Khó khăn trong việc tích hợp security giữa Socket.io server và Spring security.

Không dài dòng nữa, chúng ta bắt tay vào làm thôi.

Website quen thuộc của Springer dev.
https://start.spring.io/

image.png

Dependencies:

  • JDK 17
  • Spring boot 2.x
  • Spring web
  • Websocket

Đây là github của Socket.io java server

Mn thêm dependency này vào nha.

image.png

Tạo proj dir theo cấu trúc ntn.
image.png

Classes.

Client

index.html

Và đây là thành quả.
image.png
github src: https://github.com/huyvu8051/springboot-socketio

Nhanh gọn lẹ đúng không nào, nếu có bất cứ câu hỏi nào plz leave comments.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo