Sequence với PlantUML

Tram Ho

1. Giới thiệu

  • Sequence diagram là một loại biểu đồ rất quan trọng trong việc mô tả luồng xử lý trong lập trình. Thông thường tool được sử dụng để vẽ sequence diagram là StartUml, Astah, … . Mình sẽ giới thiệu đến các bạn một công cụ khác để vẽ sequence là PlantUML.

2. Bắt đầu nào!

a. Cơ bản

  • Kí hiệu “->” được sử dụng để vẽ một thông điệp giữa hai đối tượng tham gia. Những đối tượng tham gia không cần phải được khai báo rõ ràng.
  • Sử dụng kí hiệu –> để thể hiện một thông điệp đáp trả của đối tượng đến một đối tượng khác.
    vd:

Kết quả:

b. Khai báo đối tượng

Nếu từ khóa “participant” được sử dụng để khai báo một đối tượng.
Thứ tự khai báo các đối tượng sẽ là thứ tự hiển thị chúng.
Sử dụng các từ khóa khác để khai báo đối tượng, sẽ thay đổi theo từ khóa được khai báo:

Kết quả:

Bạn cũng có thể đổi tên đối tượng được khai báo bằng từ khóa: as.
Thay đổi màu nền của đối tượng.

Kết quả:

Bạn có thể sử dụng từ khóa order để tùy chỉnh thứ tự hiển thị của các đối tượng.

kết quả:

Bạn có thể sử dụng dấu ngoặc kép để xác định đối tượng. Và bạn có thể sử dụng từ khóa as để đặt bí danh cho những đối tượng đó.

Kết quả:

c. Message to Self

Các đối tượng có thể gửi thông điệp cho chính nó.

Kết quả:

d. Căn chỉnh text

Bạn có thể đặt văn bản của thông báo phản hồi bên dưới mũi tên, bằng lệnh skinparam responseMessageBelowArrow true.

Kết quả:

e. Thay đổi kiểu mũi tên

Bạn có thể thay đổi kiểu mũi tên bằng một số cách:
Thêm dấu x cuối cùng để biểu thị một tin nhắn bị mất
Sử dụng hoặc / thay vì <hoặc> để chỉ có phần dưới cùng hoặc phần trên của mũi tên
Lặp lại đầu mũi tên (ví dụ: đầu >> hoặc //) để có một bản vẽ mỏng
Sử dụng – thay vì – để có một mũi tên chấm
Thêm chữ “o” cuối cùng ở đầu mũi tên
Sử dụng mũi tên hai chiều <->

Kết quả:

f. Thay đổi màu mũi tên

Bạn có thể thay đổi màu của các mũi tên riêng lẻ bằng cách sử dụng ký hiệu.

Kết quả:

Kết

Bài chia sẻ hôm nay mình xin dừng lại ở đây. Những nội dung tiếp mình xin chia sẻ ở phần tiếp.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo