Seastar C++ framework giúp lập trình đơn giản hơn

Ngoc Huynh

Các concepts trong lập trình giúp đơn giản hóa thiết kế sẽ có mặt trong phiên bản tiếp theo của framework hướng sự kiện Seastar.

Seastar – một framework của C++ theo hướng sự kiện dùng để xây dựng các ứng dụng dành cho đa nhân xử lý, sẽ giúp việc lập trình dễ dàng hơn.

Đối với các concepts, các interface quy định sẽ được cung cấp các template mà không có runtime overhead; thiết kế được đơn giản hóa và số lượng boilerplate code sẽ được giảm xuống.

Mã nguồn mở Seastar được sử dụng để xây dựng các ứng dụng server, có thể chạy trên Linux hoặc hệ điều hành OSv dành cho đám mây. Seastar được tạo ra dựa trên concept là futures, dùng để đồng bộ hóa việc thực thi chương trình.

Chú trọng vào thông lượng cao, latency thấp, các ứng dụng I/O intensive, Seastar mang đến hạ tầng thiết kế quy mô lớn, nhanh và tạo ra sự thuận tiện khi viết lập trình bất đồng bộ với cơ chế non-blocking.

Seastar kết hợp các cải tiến về kiến trúc, bao gồm mô hình shared-nothing – chia sẻ các request vào các nhân đơn lẻ; một sự lựa chọn về network stack dành cho Linux hoặc OSv; và mô hình futures và promises dành cho các ứng dụng concurrent. Nó cũng có tính năng message-passing dùng để chia sẻ thông tin giữa các nhân (core) mà không phải tốn thời gian locking. Ngoài ra, còn có TCP/IP stack để mang đến hiệu suất tốt hơn.

Hiện mã nguồn mở của Seastar đã có mặt trên GitHub.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.infoworld.com