Scripts cài đặt docker docker-compose trên Ubuntu, CentOS

Tram Ho

Để đơn giản hơn trong quá trình lab hoặc dựng nhanh các môi trường cần thiết, hôm nay mình chia sẻ script cài đặt docker, docker-compose trên môi trường các hệ điều hành Ubuntu và CentOS.

  • Ubuntu Server 18.04 64 bit.
  • CentOS 7 Server 64 bit.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Update & tải các gói cần thiết.

Đối với Centos

Đối với Ubuntu

Bước 2: Tạo script như sau

Tạo với tên là docer-install.sh

Bước 3: Chạy lệnh sau để cài đặt

Cấp quyền thực thi và chạy:

Sau khi thực hiện xong các bạn kiểm tra status docker

Chúc các bạn thành công.!

Tham khảo: Scripts cài đặt docker docker-compose trên Ubuntu, CentOS

Chia sẻ bài viết ngay