Rockwell Automation ra mắt Module AI thế hệ mới giúp cải thiện quy trình sản xuất công nghiệp

Tram Ho

Người viết: Vân Anh

Module FactoryTalk Analytics LogixAI mới của Rockwell Automation, tiền thân được biết đến với tên Project Sherlock, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện sự bất thường trong sản xuất và cảnh báo công nhân phụ trách để họ có thể điều tra nguyên nhân hoặc xử lý, nếu cần.

FactoryTalk Analytics LogixAI là module mới nhất trong hồ sơ các module thuộc nền tảng FactoryTalk Analytics của Rockwell Automation.

Tập đoàn tự động hóa công nghiệp và thông tin Rockwell Automation (NYSE: ROK) vừa công bố ra mắt module AI thế hệ mới cung cấp các phân tích mang tính dự báo, đơn giản hóa quá trình đưa ra quyết định mà không cần sự can thiệp của các nhà khoa học dữ liệu.

Trong thông tin phát ra hôm nay, ngày 2/5, Rockwell Automation cho biết, công nhân trong các ngành công nghiệp giờ đây đã có thể dễ dàng sử dụng dữ liệu từ thiết bị của mình để dự đoán các vấn đề liên quan đến sản xuất và cải thiện quy trình với hệ thống tự động hoá hiện hữu cùng với bộ kỹ năng về điều khiển của họ. Module FactoryTalk Analytics LogixAI mới, tiền thân được biết đến với tên Project Sherlock, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) với mục đích phát hiện sự bất thường trong sản xuất và cảnh báo công nhân phụ trách để họ có thể điều tra nguyên nhân hoặc xử lý, nếu cần thiết.

Cũng theo Rockwell Automation, các công nghệ phân tích dữ liệu hiện có thường đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức chuyên môn sâu trong cả khoa học dữ liệu lẫn các quy trình công nghiêp. Tuy nhiên, module bổ sung dành cho bộ điều khiển ControlLogix này đã đơn giản hóa yêu cầu đó bằng cách thực hiện công việc của một nhà khoa học dữ liệu. Module này được gắn trực tiếp vào khung điều khiển và truyền dữ liệu điều khiển qua bo mạch lưng để xây dựng các mô hình dự đoán. Nó có thể liên tục theo dõi toàn bộ quy trình vận hành sản xuất, phát hiện những sự bất thường đi ngược lại với những hiểu biết gốc đang có.

Tập đoàn tự động hóa công nghiệp và thông tin Rockwell Automation (NYSE: ROK) vừa công bố ra mắt module AI thế hệ mới cung cấp các phân tích mang tính dự báo, đơn giản hóa quá trình đưa ra quyết định mà không cần sự can thiệp của các nhà khoa học dữ liệu.

Trong thông tin phát ra hôm nay, ngày 2/5, Rockwell Automation cho biết, công nhân trong các ngành công nghiệp giờ đây đã có thể dễ dàng sử dụng dữ liệu từ thiết bị của mình để dự đoán các vấn đề liên quan đến sản xuất và cải thiện quy trình với hệ thống tự động hoá hiện hữu cùng với bộ kỹ năng về điều khiển của họ. Module FactoryTalk Analytics LogixAI mới, tiền thân được biết đến với tên Project Sherlock, sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) với mục đích phát hiện sự bất thường trong sản xuất và cảnh báo công nhân phụ trách để họ có thể điều tra nguyên nhân hoặc xử lý, nếu cần thiết.

Cũng theo Rockwell Automation, các công nghệ phân tích dữ liệu hiện có thường đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức chuyên môn sâu trong cả khoa học dữ liệu lẫn các quy trình công nghiêp. Tuy nhiên, module bổ sung dành cho bộ điều khiển ControlLogix này đã đơn giản hóa yêu cầu đó bằng cách thực hiện công việc của một nhà khoa học dữ liệu. Module này được gắn trực tiếp vào khung điều khiển và truyền dữ liệu điều khiển qua bo mạch lưng để xây dựng các mô hình dự đoán. Nó có thể liên tục theo dõi toàn bộ quy trình vận hành sản xuất, phát hiện những sự bất thường đi ngược lại với những hiểu biết gốc đang có.

.ubae0c6e7feab4313f7e000d9dfd76f66 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .ubae0c6e7feab4313f7e000d9dfd76f66:active, .ubae0c6e7feab4313f7e000d9dfd76f66:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ubae0c6e7feab4313f7e000d9dfd76f66 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ubae0c6e7feab4313f7e000d9dfd76f66 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ubae0c6e7feab4313f7e000d9dfd76f66 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ubae0c6e7feab4313f7e000d9dfd76f66:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  9 công việc robot sẽ thay thế con người

.u2e5c4137d8cc1510cc7965b693ff4ee0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u2e5c4137d8cc1510cc7965b693ff4ee0:active, .u2e5c4137d8cc1510cc7965b693ff4ee0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2e5c4137d8cc1510cc7965b693ff4ee0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2e5c4137d8cc1510cc7965b693ff4ee0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2e5c4137d8cc1510cc7965b693ff4ee0 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2e5c4137d8cc1510cc7965b693ff4ee0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  AI giúp chuyển đổi trực tiếp sóng não thành giọng nói

“Module FactoryTalk Analytics LogixAI giúp việc phân tích dự báo trở nên dễ dàng hơn, hỗ trợ công nhân đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong sản xuất. Module này sẽ nhanh chóng học ứng dụng dùng ControlLogix của bạn, từ đó thông báo với người vận hành và kỹ thuật viên khi phát hiện ra những thay đổi bất thường trong hệ thống. Điều này có thể hỗ trợ những người phụ trách nắm bắt được các vấn đề về chất lượng sản phẩm trước khi nó thật sự xảy ra, từ đó đảm bảo được tính toàn vẹn của quy trình”, ông Jonathan Wise, Giám đốc sản phẩm của Rockwell Automation cho biết.

Chẳng hạn, module này có thể giúp người vận hành phát hiện những sai lệch về hiệu suất trong các thiết bị như hệ thống trộn mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm hoặc thậm chí gây nên tình trạng “thời gian chết”.

Ngoài ra, module còn có thể được dùng như một cảm biến ảo. Giả dụ, để nắm được thông số về độ ẩm của một sản phẩm thức ăn đóng hộp, thay vì người công nhân phải đọc hiểu thì module này phân tích các biến từ các thiết bị dây chuyền như hệ thống phun, hệ thống sấy khô và hệ thống đốt để dự đoán một phép đo lường, mang tính ảo.

FactoryTalk Analytics LogixAI là module mới nhất trong hồ sơ các module thuộc nền tảng FactoryTalk Analytics của Rockwell Automation. Hồ sơ này bao gồm FactoryTalk Analytics for Devices, mà có chức năng học về cấu trúc hệ thống tự động để thông báo cho công nhân về các vấn đề của các thiết bị riêng lẻ. Module LogixAI mở rộng chức năng này bằng cách học về một ứng dụng của hệ thống tự động và giúp xác định sự bất thường trong chức năng tổng thể của ứng dụng đó.

.u2c4e2666539d6f8e9c9587100953f52b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u2c4e2666539d6f8e9c9587100953f52b:active, .u2c4e2666539d6f8e9c9587100953f52b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2c4e2666539d6f8e9c9587100953f52b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2c4e2666539d6f8e9c9587100953f52b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2c4e2666539d6f8e9c9587100953f52b .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2c4e2666539d6f8e9c9587100953f52b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  AI giành á quân trong cuộc thi thiết kế thời trang tại Trung Quốc

.u67d594120f50388e32bade455204c360 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:#eaeaea; border:0!important; border-left:4px solid #34495E!important; text-decoration:none; } .u67d594120f50388e32bade455204c360:active, .u67d594120f50388e32bade455204c360:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u67d594120f50388e32bade455204c360 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u67d594120f50388e32bade455204c360 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u67d594120f50388e32bade455204c360 .postTitle { color:#000000; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u67d594120f50388e32bade455204c360:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; }

  Tù nhân ở Phần Lan là những người huấn luyện cho AI thông minh hơn

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : ictnews