reduce() trong JavaScript có thể làm được những gì (Phần 2)

Tram Ho

Hi xin chào các bạn, tiếp tục Phần 1 bàn về reduce() trong JavaScript, trong bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem ẻm này còn có thể làm được những gì nhé. Bắt đầu thôi (go)

11. Thay thế Math.max()

12. Thay thế Math.min()

13. Đếm số lượng phần tử giống nhau trong Array

14. Chuyển đổi một array object sang object

15. Get value của key một Object cho trước

16. Convert object sang params url

17. Ngược lại với 16

18. Định dạng số thập phân

19. Tìm kiếm từ khóa trong array

20. Tách phần tử trong Array theo đúng type of

Kết luận

Qua các ví dụ trên bạn có thể reduce() rất tay to phải không nào cho nên đừng sợ nó nhé, hãy chính phục nó để làm được những điều hay ho hơn

Nếu thấy bài viết hay, hãy cho mình +1 upvote nhé. Nếu thích mình hãy nhấn nút follow để biết thêm nhiều thứ hay ho hơn. Chúc bạn thành công !

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo