Mục trung tâm quy mô RecyclerView

Tram Ho

1) Đặt vấn đề

Giả sử khách hàng chúng ta có 1 list các ảnh và yêu cầu list này sẽ được hiển thị ra màn hình và item trung tâm được scale hơn so với các item bên cạnh kiểu như sau:

2) Giải pháp

Có nhiều cách để có thể làm được như trên, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng RecyclerView để giải quyết vấn đề này

Như chúng ta thấy thì item ở giữa sẽ to nhất (chính tâm) và ra xa tâm thì item sẽ nhỏ đi.

Như vậy thì độ lớn của các item sẽ tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa item đó và tâm của recyclerView

item_empty.xml (Do chúng ta cần 1 khoảng trống ở đầu và cuối để hiển thị scale item đầu tiên và cuối cùng)

Như vậy chúng ta đã giải quyết xong vấn đề trên rồi đó ^^

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo