React JSX

Tram Ho

JSX là gì?

 • JSX là viết tắt của JavaScript XML, nó cho phép chúng ta viết HTML trong React.
 • JSX giúp viết và thêm HTML trong React dễ dàng hơn
 • JSX cho phép chúng ta viết các phần tử HTML bằng JavaScript và đặt chúng trong DOM mà không cần bất kỳ phương thức createElement () và / hoặc appendChild () nào.
 • JSX là một phần mở rộng của ngôn ngữ JavaScript dựa trên ES6 và được dịch sang JavaScript thông thường trong thời gian chạy
 • Bạn không bắt buộc phải sử dụng JSX

Ví dụ về sử dụng và không sử dụng JSX:

 • Hãy so sánh 2 đoạn code, dễ thấy code sử dụng JSX đơn giản, dễ hiểu hơn.

Một số quy ước trong JSX

 • Đặt tên trong JSX
  • tên thẻ luôn viết thường
  • tên các React component phải viết hoa chữ cái đầu
  • sử dụng className và htmlFor thay thế cho class và for
  • Các thuộc tính trong thẻ phải được viết dưới dạng camelCase (vd: onClick, className,…)
 • Với JSX, bạn có thể viết các biểu thức bên trong dấu ngoặc nhọn {}

 • Để viết HTML trên nhiều dòng, hãy đặt HTML bên trong dấu ngoặc đơn và đồng thời luôn có một thẻ mẹ bao quanh tất cả.

 • Nhưng nếu bạn chỉ muốn có 2 thẻ p mà không cần thẻ div bao quanh thì có thể làm như sau.

 • Hoặc

 • Thêm class cho các thẻ trong JSX.

 • Thêm thuộc tính cho các thẻ trong JSX như trong html.

 • Thêm event cho các thẻ trong JSX như trong html.

Trên đây là những gì mình hiểu về JSX, nếu bạn có ý kiến, thắc mắc hay bổ sung gì hãy comment cho mình biết nhé!

Cảm ơn vì đã đọc đến đây!!!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo